Utlåtanden

PIO: Indexfrysningar drabbar de pensionärer som har lägst inkomst

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har gett ett utlåtande med anledning av regeringens förslag till budget för 2024 och de därmed förknippade budgetlagarna. I utlåtandet fästs särskild vikt vid de fattigaste pensionärernas situation.Läs mera »
26.09.2023 kl. 08:45

PIO:s utlåtande om finansiering av föreningar inom social- och hälsovården

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har avgett ett utlåtande om förslaget till förordning om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården.Läs mera »
15.09.2023 kl. 09:00

PIO om utmätningar

Justitieministeriet har begärt ett utlåtanden om om utmätning av sociala förmåner. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har gett ett utlåtande, som i sin helhet kan läsas (på finska) nedan. Läs mera »
22.06.2023 kl. 15:00

PIO lyfter frågan digitalt utanförskap

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO lyfter frågan om digitalt utanförskap i sitt utlåtande till Kommittén för social trygghet.Läs mera »
16.05.2023 kl. 15:24

PIO lyfter de fattiga pensionärernas sak inför regeringsförhandlingarna

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf uppmanar regerinsförhandlarna att involvera pensionärerna i att bygga upp ett rättvist och åldersvänligt samhälle. Läs mera »
18.04.2023 kl. 13:05

PIO: Finland måste åtgärda pensionärsfattigdomen

Vi måste grunda ett program för att minska på Finlands pensionärsfattigdom, säger sex riksomfattande pensionärsförbund, däribland Svenska pensionärsförbundet, i ett gemensamt utlåtande inför riksdagsvalet i april.Läs mera »
21.02.2023 kl. 14:40

PIO: Finland för passivt i FN-arbete för äldres rättigheter

Pensionärsförbundens intresseorganisation EETU-PIO rf, som representerar de nationella pensionärsförbunden, har vänt sig till utrikesminister Pekka Haavisto (grön) och beklagat sig över att Finland inte tar arbetet med att slå vakt om de äldres rättigheter på tillräckligt stort allvar.Läs mera »
31.01.2023 kl. 13:42

PIO: Höj folkpensionerna för att minska pensionärsfattigdomen

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att Finland skapar ett särskilt åtgärdsprogram för att avlägsna pensionärsfattigdomen. Däremot stöder PIO inte medborgarinitiativet om det brutna indexet.Läs mera »
21.02.2022 kl. 13:53

SPF: Utlåtande om hälso- och sjukvårdslagen

Svenska pensionärsförbundets utlåtande om regeringens utkast till proposition till riksdagen om ändring av hälso- och sjukvårdslagen.Läs mera »
03.01.2022 kl. 16:13

PIO: Utlåtande om digital identitet

Pensionärsförbundens intresseorganisation har gett ett utlåtande till finansministeriet om utvecklingen av en digital identifikation.Läs mera »
26.04.2021 kl. 11:21

PIO: flyttningen av kommunalvalet en ansvarsfull åtgärd

Pensionärsorganisationernas intresseorganisation PIO anser att senareläggandet av kommunalvalet är en ansvarsfull åtgärd under osäkra förhållanden. Läs mera »
08.03.2021 kl. 11:17

PIO: överväg att senare lägga valet

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att statsrådet säkerställer att kommunalvalet kan genomföras under säkra former. På grund av coronaepidemin är det skäl att överväga att flytta valet till en senare tidpunkt.Läs mera »
02.02.2021 kl. 12:33

Utlåtande om regeringens proposition till lag om äldreombudsman

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag on äldreombudsmannenLäs mera »
17.12.2020 kl. 11:27

Yttrande: Influensavaccinationer för äldre i Finland

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf tackar regeringen, riksdagen och myndigheterna för mod och beslutsamhet i arbetet mot covid-19.Läs mera »
17.12.2020 kl. 11:26

Ställningstagande till budgetförslaget för år 2021 

På grund av coronapandemin finns det för tillfället många osäkerhetsfaktorer. Riksdagen måste, då den stadfäster budgeten för år 2021, bereda sig på stora kostnadsposter för att upprätthålla strukturerna inom näringslivet och sysselsättningen. Trots det måste man våga genomföra reformer som är nödvändiga för pensionärerna.Läs mera »
22.10.2020 kl. 22:06

Uttalande från Svenska pensionärsförbundets vårmöte 3.9.2020

Coronapandemin har lett till en ökad digitalisering av informationen och servicen till pensionärerna. Men när THL nu lanserat applikationen Coronablinkern fungerar den inte på äldre smarttelefoner. Läs mera »
08.09.2020 kl. 12:29

PIO kräver snabbt klara direktiv för de äldre

Många äldre har enligt Pensionärsförbundens intresseorganisation upplevt att de på grund av coronarestriktionerna är fångar i sitt eget hem. Karantändirektiven har tagits alltför bokstavligt. Det lönar sig för de seniorer som är aktiva och har god kondition att sköta om sin grundkondition och träffa sina närstående samtidigt som man noggrant håller säkerhetsmarginalerna i minnet.Läs mera »
08.05.2020 kl. 08:46

PIO: Social- och hälsovårdens avgifter får vara högst 835 euro per år

Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, upprepar sin ståndpunkt om att summan av de enskilda avgiftstaken för hälsovård, mediciner och resor till och från läkare är för höga (i detta nu nästan 1600 euro per år).Läs mera »
03.04.2020 kl. 10:57

19 organisationer lade fram gemensam kravlista för svensk social- och hälsovård

19 svensk- och tvåspråkiga organisationer, däribland Svenska pensionärsförbundet, har gjort ett gemensamt ställningstagande med förslag till hur tillgången till svenska social- och hälsovårdstjänster bör säkerställas i social- och hälsovårdsreformen. Förslaget har överlämnats till ministrarna.Läs mera »
10.02.2020 kl. 09:08

PIO: Finland behöver ett program för att minska fattigdomen bland pensionärer

Finland behöver ett program för att minska fattigdomen bland pensionärerna, kvaliteten på äldreomsorgen bör höjas och hälsovårdens olika avgiftstak bör slås ihop till ett gemensamt tak.Läs mera »
07.02.2020 kl. 11:49

PIO: Höj de lägsta arbetspensionerna

Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, är tillfreds med att det i regeringens budgetförslag för 2020 ingår en höjning av de lägsta pensionerna. Läs mera »
24.09.2019 kl. 13:31

Pio stöder förslag om att höja de lägsta pensionerna

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO ser regeringens strävan att minska pensionärernas fattigdom som viktig. Den förhöjning av garantipensionen (50 €) och av folkpensionen (31 €) som utkastet till lagförslag nu propositionerats, underlättar de pensionärers ekonomiska situation, som har de allra lägsta inkomsterna. Läs mera »
22.08.2019 kl. 12:24

PIO gillar förslag om stödtjänster

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har gett ett utlåtande om regeringens förslag till lag om ändringen av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.Läs mera »
17.06.2019 kl. 11:50

PIO:s utlåtande om äldreomsorgen

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att alla finländare bör garanteras en trygg och värdig ålderdom.Läs mera »
03.04.2019 kl. 15:30

PIO:s utlåtande till Finansinspektionen

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO understryker vikten av att de system som bankerna väljer när de ersätter kodtabellerna med nya identifieringslösningar måste vara trygga, billiga och att bankerna måste erbjuda äldre användare tillräckligt stöd vid övergången till nya betalningslösningar.Läs mera »
04.04.2019 kl. 15:27

PIO om klientavgifter

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf tycker att regeringens förslag till ny lag om klientavgifter inom social- och hälsovården är ett steg framåt.Läs mera »
05.02.2019 kl. 08:54

PIO käver högre folkpensioner

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf kräver att riksdagen förbättrar de fattigaste pensionärernas situation. PIO överräckte den 25 september sitt ställningstagande om statens budget för 2019 till riksdagsgrupperna.Läs mera »
26.09.2018 kl. 11:34

Pensionärsförbundet: Stöd äldres it-inköp

Svenska pensionärsförbundet föreslår att pensionärer med små pensioner erbjuds den it-teknik (pc, pekdator eller smarttelefon) som behövs för att använda digitala tjänster gratis eller till subventionerat pris.Läs mera »
07.06.2018 kl. 08:57

PIO: Alla ska ha rätt till kontanter

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att bankservice och kontanttjänster garanteras i hela landet.Läs mera »
05.06.2018 kl. 12:46

SPF: Det ska gå att tacka nej till digitala tjänster

Svenska pensionärsförbundets styrelse har avgett sitt utlåtande till Finansministeriet om den så kallade AUTA-rapporten. Rapporten innehåller verksamhetsmodeller för hur samhället ska erbjuda äldre personer digitalt stöd.Läs mera »
05.03.2018 kl. 12:25

PIO: Ta tillbaka nedskärningen av folkpensionsindexet

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf kräver att de nedskärningar och frysningar som gjordes i folkpensionsindexet år 2017 ska tas tillbaka. På samma gång bör regeringen avstå från den frysning av folkpensionsindexet som planeras för 2019.  Nedskärningarna och frysningarna av folkpensionsindexet har slagit hårt mot pensionärer med små inkomster. Nedskärningarna av indexet har ökat fattigdomen bland de äldre.Läs mera »
20.02.2018 kl. 15:30

Valfrihetslagen är otillräcklig

Valfrihetslagen når inte ända fram.  Regeringens avsikt var att minska hälso- och välfärdssklyftorna. Svenska pensionärsförbundets styrelse ger i sitt remissvar till social- och hälsovårdsministeriet lagförslaget om valfrihet i vården underkänt på punkt efter punkt.Läs mera »
13.12.2017 kl. 09:00

Utlåtande om säkert åldrande

"Turvallinen elämä ikääntyneille" (som tyvärr inte finns att tillgå på svenska) som man begär utlåtande om är en uppdatering av programmet Ett säkert liv för de äldre - program för förbättring av säkerheten för äldre som publicerades år 2011.Läs mera »
09.12.2017 kl. 09:12

PIO: Landskapens äldreråd bör ges inflytande

Pensionärsorganisationernas intresseorganisation PIO anser att det är  viktigt att de äldreråd som börjar verka i landskapen blir representativa och att de får ett riktigt inflytande.Läs mera »
29.11.2017 kl. 08:57

PIO: Höj lägsta nivåerna i socialskyddet

Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO uppvaktade onsdagen den 27 september riksdagsgrupperna för att ge pensionärernas syn på nästa års budgetförslag.Läs mera »
05.10.2017 kl. 10:12

PIO: Lägg inte ner biljettförsäljningen på lokaltågen

Allt fler tjänster, både offentliga och privata, flyttas till nätet. I regeringsprogrammet är digitaliseringen ett genomgående tema, som beaktas i snart sagt varje spetsprojekt. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf påminner om att långt ifrån alla medborgare har möjlighet att använda informationsteknologin. Anledningarna kan vara hög ålder, funktionshinder eller brist på pengar.Läs mera »
08.06.2017 kl. 14:24

Utlåtande till Justitieombudsmannen

Svenska pensionärsförbundet nöjer sig inte med Helsingfors stads svar på förbundets JO-anmälan av bristerna i tillgången till hemvård på svenska i Helsingfors.Läs mera »
02.06.2017 kl. 08:27

Svårt att förverkliga valfrihet inom sociala sektorn

Svenska pensionärsförbundet tror att det blir svårt att tillämpa valfriheten inom den sociala sektorn. Kunderna/klienterna kommer att försättas i olika situationer.Läs mera »
08.03.2017 kl. 11:32

PIO utlåtande om det brutna indexet

Pensionärsförbundens intresseorganisation rf (PIO) vill öka löneindexets tyngd när storleken på arbetspensionerna bestäms. Löneindexets tyngd är i dag 20 procent mot 80 procent för konsumtionsprisindexet.Läs mera »
03.03.2017 kl. 12:40

JO-anmälan

Helsingfors stad publicerade nyligen en utredning som avslöjar att möjligheterna att få äldreomsorg på svenska är små i Helsingfors. Enligt utredningen får bara 15 procent av dem som vill ha hemvård på svenska vård på modersmålet.Läs mera »
02.02.2017 kl. 17:13

Uttalande till allsvenska riksdagsgruppen

Svenska pensionärsförbundet uppvaktade fredagen den 2 december den allsvenska riksdagsgruppen (i gruppen ingår svenska- och tvåspråkiga ledamöter från samtliga riksdagspartier) i en rad frågor som är av stor vikt för Finlands svenskspråkiga pensionärsbefolkning.Läs mera »
02.12.2016 kl. 11:08

Pensionärsförbundets remissvar om social- och hälsovårdsreformen

Svenska pensionärsförbundet lägger stor vikt vid att rätten till service på svenska  garanteras när social- och hälsovårdsreformen genomförs. I förbundets remissvar till regeringen pekar man på att förslaget om att lämna Vasa centralsjukhus utan omfattande jour äventyrar den svenska servicen i Österbotten. Modersmålets betydelse ökar då en person blir gammal.Läs mera »
16.11.2016 kl. 15:29

PIO:s utlåtande om äldreomsorgslagen

Pensionärsförbundens intresseorganisation rf (PIO) har lämnat in ett utlåtande med anledning av de förändringar som bereds i äldreomsorgslagen och lagen om socialserviceLäs mera »
05.10.2016 kl. 14:53

PIO:s utlåtande till riksdagsgrupperna om budgeten för 2017

Pensionärsförbundens intresseorganisation (PIO) träffade onsdagen den 22 september ledarna för riksdagsgrupperna med anledning av behandlingen av statens budget för 2017.Läs mera »
22.09.2016 kl. 11:40

Behåll Radiodoktorn

Svenska pensionärsförbundet vädjar till ledningen för radio Vega. Lägg inte ner Radiodoktorn.Läs mera »
23.06.2016 kl. 13:38

SPF:s utlåtande om tillämpningen av språklagen

Svenska pensionärsförbundet har med stigande oro följt med planerna inom social - och hälsovårdsreformen. Om ansvaret för äldreomsorgen överförs till landskapen finns det risk för att de äldres service på modersmålet  glöms bort, vilket i sin tur kan betyda stora problem i för landets svenskspråkiga seniorer.Läs mera »
06.06.2016 kl. 12:42

PIO om samservice inom förvaltningen

Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, har gett ett utlåtande till Riksdagen om förslaget till Lag om samservice inom den offentliga förvaltningen. Syftet med denna lag är att förbättra tillgången till kundservice inom den offentliga förvaltningen och göra verksamheten effektivare.Läs mera »
01.06.2016 kl. 16:21

PIO om trafiksäkerhetsavgift

Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, har gett ett utlåtande om statsrådets förslag till lag om en trafiksäkerhetsavgift. Lagen innebär ändringar i hur trafiksäkerhetsavgiften tas ut och hur intäkterna från avgiften används i trafiksäkerhetsarbetet. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. PIO betonar att man i det framtida arbetet med trafiksäkerhet i större utsträckning bör beakta de utmaningar en åldrande befolkning innebär.Läs mera »
01.06.2016 kl. 16:17

PIO om understöd för bostadsreparation

Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, har avgett ett utlåtande om regeringens förslag till lag om understöd för reparation av bostadshus och bostäder. I sitt utlåtande motsätter sig PIO regeringens förslag om att höja åldersgränsen för att erhålla reparationsbidrag från nuvarande 65 år till 70 år. PIO understöder förslaget om att höja bidragsnivån till 70 procent. Det möjliggör mera krävande reparationer än vad som i dag är möjligtLäs mera »
01.06.2016 kl. 16:10

Pensionärsförbundet diskuterade biljettpriser med VR

Med anledning av att VR har förändrat sin policy för resenärernas biljetter vill Svenska pensionärsförbundet framföra följande: Läs mera »
07.03.2016 kl. 19:09

Språk, närhet och lokal anpassning bör beaktas i Sote-reformen

Social- och hälsovårdsministeriet har den 18.8.2014 inbegärt utlåtande (STM090:00/2013) om ett utkast till proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården och till vissa lagar som hänför sig till den.Läs mera »
13.10.2014 kl. 14:16

Utlåtande om Lagen om klienters och patienters självbestämmanderätt

Svenska pensionärsförbundets arbetsutskott framhåller att det är avgörande för patienternas/klienternas/kundernas självbestämmanderätt om de förstår den behandling de får.Läs mera »
25.11.2013 kl. 15:45

PIO:s yrkande överlämnat till riksdagen

24.9.2013 uppvaktade Pensionärsförbundens intresse­organisation PIO riksdagspartiernas representanter med sex viktiga punkter i statsbudgeten för 2014.Läs mera »
27.09.2013 kl. 00:57

Äldreomsorgslagen träder äntligen i kraft

Vi är nöjda över att beslutet om lagens ikraftträdande nu äntligen har fattats och att lagen fick 10 miljoner euro till jämfört med det tidigare rambeslutet, säger Pensionärsförbundens intresseorganisation i ett uttalande. Läs mera »
03.09.2012 kl. 15:08

Betona kvaliteten i upphandlingen

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO framhåller att klienternas behov borde styra upphandlingsprocessen och att betydelsen av kvalitet borde betonas mer än för närvarande, i stället för att kostnaderna ges tyngdLäs mera »
20.06.2012 kl. 07:56

Skattehöjningar får inte drabba pensionärerna

SPF Österbottens vårmöte i Vasa förutsätter att de skattehöjningar, som ingår i det ramavtal regeringen kom överens om i slutet av mars, inte drabbar pensionärerna hårdare än andra befolkningsgrupper.Läs mera »
04.04.2012 kl. 16:42

Internet kan inte ersätta närservice

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO är allvarligt bekymrad över att fungerande närservice försvinner på många orter.Läs mera »
25.11.2011 kl. 13:10

Nationellt program om närståendevården behövs

Det är av yttersta vikt att ett nationellt program för närståendevården utarbetas i samarbete med kommunerna, föreningarna och social- och hälsovårdsministeriet, säger Svenska pensionärsförbundet i ett uttalande. Läs mera »
07.10.2011 kl. 12:44

Utlåtande om äldreomsorgslagen

Svenska pensionärsförbundets utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om utkast till lag om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer Läs mera »
07.10.2011 kl. 12:08

Småinkomsttagare måste få kompensation

Statsrådets proposition om höjd energiskatt nästa år förorsakar – om det förverkligas – oskäliga tilläggskostnader för pensionärer med små inkomster, anser Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO.Läs mera »
16.09.2010 kl. 13:00

Äldreråden föreslås bli kvalitetsövervakare

Pensionärsförbundens intresseorganisation uppmanar äldreråden att kontinuerligt av de kommunala myndigheterna begära uppgifter om hur kvalitetskriterierna följs inom äldreomsorgen.Läs mera »
14.05.2010 kl. 21:05

Pruta inte på vårdkvaliteten!

Svenska pensionärsförbundet efterlyser bättre mekanismer för övervakningen av vårdkvaliteten inom äldreomsorgen. På den punkten har statsmakten ett särskilt ansvar.Läs mera »
28.04.2010 kl. 00:00

Pensionärerna är samhällets dolda resurs

Pensionärerna är en resurs i samhället och utan de äldres insats skulle inte samhället rulla lika smidigt. I ett uttalande som Svenska pensionärsförbundet godkände vid sitt höstmöte den 3 november vill man höja frivilligarbetets status.Läs mera »
03.11.2009 kl. 00:00

Satsa mera på kvalitet i vården

Vid upphandling av köptjänsterna har kommunerna främst fokuserat på tjänstens eller produktens pris och för litet på kvalitet. Genom ökade köptjänster understryker förbundet behovet av tillförlitliga mått på kvaliteten i vården. Kvalitetsmätarna ska kunna utvecklas, säger Svenska pensionärsförbundets styrelse i ett uttalande.Läs mera »
12.09.2009 kl. 00:00

Höj de lägsta pensionerna!

Svenska pensionärsförbundets vårmöte den 15 april beslöt kräva att de lägsta pensionerna höjs, att folkpensionsindex ska vara lika stort som indexet för arbetspension och att pensionsinkomstavdraget successivt höjs till minst 10 000 euro.Läs mera »
16.04.2009 kl. 00:00

Ändra kriterierna för upphandling

Svenska pensionärsförbundets styrelse kräver en förändring av kriterierna för upphandling så att språket och lokalt producerade tjänster i högre grad än nu beaktas.Läs mera »
12.12.2008 kl. 00:00

Förbättra äldrerådens ställning

Enligt en utredning som Pensionärsförbundens intresseorganisation lät TNS-Gallup göra år 2007 ansåg de äldre att det mest negativa var att de inte blir hörda i frågor som berör dem. Ett sätt att stärka äldres påverkningsmöjligheter är att förbättra äldrerådens ställning. Läs mera »
12.09.2008 kl. 00:00

SPF går till val för en trygg pensionärstid

I ett ställningstagande inför kommunalvalet efterlyser Svenska pensionärsförbundet bland annat lättillgänglig information, trygg social- och hälsovård, ändamålsenlig rehabilitering, lämpliga boendealternativ, väl planerad kommunikation och färdsätt samt lockande och förmånliga motionsformer. Genom att tillsätta ett äldreråd får kommunen ett forum som representerar de äldre, vilket har rätt att bli hört och som de kommunala organen kan remittera ärenden till.Läs mera »
27.08.2008 kl. 00:00

Mot våld mot äldre

I många kommuner placeras äldre som blivit utsatta för våld tillsammans med andra drabbade medmänniskor i ett skyddshem. Det är inte rätta platsen för drabbade äldre, utan de borde få egna skyddshem med personer som har specialkunnande om situationerna för utsatta personer och även för förövarna, skriver Veronica Fellman,Läs mera »
15.06.2008 kl. 00:00

Folkpensionen en skam för Finland

I ett uttalande kräver Svenska pensionärsförbundets styrelse att statsbudgeten för år 2009 innehåller ett moment för att höja folkpensionerna. Styrelsen påpekar att samtliga folkpensioner underskrider Europeiska unionens fattigdomsgräns fastställd för Finland.Läs mera »
04.06.2008 kl. 00:00

Kommunerna bör tillsätta äldreråd

Svenska pensionärsförbundets vårmöte kräver att äldreråden blir lagstadgade och att ett koordinerande organ för äldreråden i form av ett riksomfattande äldreråd tillsätts.Läs mera »
23.04.2008 kl. 00:00

Justera det brutna indexet

Pensionerna släpar fortfarande efter den allmänna ekonomiska utvecklingen. Enligt regeringsprogrammet ska konsumtionskorgen ses över. Pensionärerna kräver en justering av det brutna indexet och en översyn av konsumtionskorgen. Bland annat detta påpekade Svenska pensionärsförbundet när en grupp styrelsemedlemmar diskuterade pensionärsfrågor med svenska riksdagsgruppen den 26 mars i riksdagshuset.Läs mera »
26.03.2008 kl. 00:00

Vi vill bli hörda

Pensionärernas rätt att förhandla och bli hörda, de justerade folkpensionerna inverkar på utkomststödet, rekryteringsproblemen inom vårdsektorn och tryggandet av svenskan i den pågående kommun- och servicestrukturreformen var frågor som Svenska pensionärsförbundets förstärkta arbetsutskott lyfte fram vid ett möte med den allsvenska riksdagsgruppen den 8 november. Läs mera »
08.11.2007 kl. 00:00

Mer konkreta åtgärder för pensionärernas köpkraft

Pensionärernas köpkraft får inte ytterligare urholkas, säger SPF i ett uttalande från sitt höstmöte den 7 november.Läs mera »
07.11.2007 kl. 00:00

'För många i långvården'

Det finns alltför många ålderstigna personer på hälsovårdscentralernas långvårdsavdelningar. Deras plats är på helt annat håll, i hemvården eller någon annanstans, anser omsorgsminister Paula Risikko som talade vid pensionärsparlamentet den 2 oktober.Läs mera »
02.11.2007 kl. 00:00

SPF vädjade om trygghet och säkerhet

Svenska pensionärsförbundet och många av dess medlemsföreningar vände sig till riksdagsledamöter och lokala myndigheter med en vädjan om trygghet och säkerhet för äldre. Förbundet höll sin årliga aktivitetsdag den 20 september.Läs mera »
20.10.2007 kl. 00:00

Personer med bara folkpension lever under EU:S fattigdomsgräns

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO påminde riksdagsgruppernas ordförande om att en finländsk pensionär som kämpar sig fram med bara folkpension, trots nivåkorrigeringen fortfarande lever på en inkomst som rejält understiger den av EU fastställda fattigdomsgränsen.Läs mera »
14.09.2007 kl. 00:00

Ge pensionärerna förhandlingsrätt

Pensionärsorganisationerna bör ges förhandlingsrätt i pensionärspolitiska frågor. En av regeringsprogrammets centrala principer är att medborgarna garanteras rätt att påverka, medverka i och vara delaktiga av beslutsfattandet. Detta får inte förbli en tom fras, säger Svenska pensionärsförbundet i ett uttalande från vårmötet i Björneborg den 25 april. Läs mera »
25.04.2007 kl. 00:00

PIO: Uppfyll vallöftena

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att den nya regeringen uppfyller vallöftena som partierna gav inför riksdagsvalet.Läs mera »
30.03.2007 kl. 00:00

Pensionspolitiken måste granskas

Svenska pensionärsförbundet förutsätter att den regering som utnämns efter valet utan dröjsmål tillsätter en kommitté med uppgift att utreda verkningarna av den nuvarande pensionspolitiken och att utarbeta en handlingsplan för att justera de missförhållanden som kännetecknar de nuvarande pensionspolitiska lösningarna.Läs mera »
14.03.2007 kl. 00:00

Subjektiv rätt till vård

SPF:s ledarkonferens 7.2: Svenska pensionärsförbundet r.f. förutsätter att den nyvalda riksdagen för en bred diskussion om nödvändiga åtgärder för att tillgodose den äldre befolkningens rätt till en heltäckande vård och omsorg.Läs mera »
07.02.2007 kl. 00:00

SPF mötte allsvenska riksdagsgruppen

Förhandlingsrätt för pensionärerna, en mer jämlik beskattning av pensionerna jämfört med löntagarna och höjning av grundavdraget samt en justering av indexklausulen och det brutna indexet, hörde till de frågor som Svenska pensionärsförbundet tog upp vid ett möte med allsvenska riksdagsgruppen den 16 november.Läs mera »
16.11.2006 kl. 00:00

Information till äldre i kommunerna

SPF:s höstmöte den 8 november kräver i ett uttalande att kommunerna utser rådgivare för pensionärerna. Läs mera »
08.11.2006 kl. 00:00

Rättvis beskattning

Svenska pensionärsförbundets österbottniska distrikt kräver att beskattningen av pensionärer och löntagare skall vara lika, vilket måste beaktas i nästa regeringsprogram, säger distriktets höstmöte den 31 oktober i ett uttalande. Läs mera »
31.10.2006 kl. 00:00

Närståendevårdarna i fokus

Promemoria om närståendevård till riksdagen, Finlands kommunförbund och kommunerna inom SPF:s verksamhetsområde i samband med förbundets motionsdag den 5 oktober 2006.Läs mera »
05.10.2006 kl. 00:00

Trygga tillgängligheten och kvaliteten i social- och hälsovården för...

Uttalande från Svenska pensionärsförbundet vårmöte den 26 april 2006Läs mera »
26.04.2006 kl. 00:00

ANNONSER