Europaparlamentsvalet 2024

förrättas i EU:s medlemsstater den 6–9 juni. I Finland infaller den egentliga valdagen söndagen den 9 juni 2024. Förhandsröstning inleds den 29 maj. Svenska pensionärsförbundet kommer på denna sida att hålla er uppdaterade om viktiga datum.

Vi kommer också att informera om Svenska pensionärsförbundets och de finska pensionärsorganisationernas gemensamma uttalanden inför parlamentsvalet.

Uttalanden

PIO: Lär känna Europa och använd din röst

När vi beslutar om framtidens Europa behöver vi solidaritet mellan generationerna, inte konfrontation, säger Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO i en uppmaning till Finlands pensionärer att utnyttja rösträtten i samband med Europaparlamentsvalet den 9 juni.Läs mera »
Markus West
20.05.2024 kl. 14:55

Läs mera:

Viktiga datum

28.5  Rösträttsregistret vinner laga kraft
28.5  Anmälan om hemmaröstning avslutas kl.16.00 
29.5  Förhandsröstning i Finland och utomlands inleds

Juni 
1.6  Förhandsröstningen utomlands upphör
4.6  Förhandsröstningen i Finland upphör
9.6  Röstning på valdagen kl. 9.00–20.00
12.6 Fastställande av resultatet

ANNONSER