Kansliet i Helsingfors

Pb 129, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Annegatan 25 A, 3 vån.
tfn 040 578 0415, e-post: kansliet@spfpension.fi

Kansliet öppet tisdag och torsdag 10:00 - 14:00,
övriga tider enligt överenskommelse.

Kansliet i Pargas

Strandvägen 30, 21600 Pargas

Kansliet i Vasa

Hovrättsesplanaden 15 C 33, 65100 Vasa

Personal

T.f. Verksamhetsledare (t.o.m 31.12.2023)
och ombudsman för Österbotten:

Patrick Ragnäs
tfn 040 574 8919, e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi

Ekonomisekreterare:
Sanna Kallio
tfn 040 578 1135, e-post: sanna.kallio@spfpension.fi
Faktureringsuppgifter här 

Verksamhetssekreterare:
Åsa Andersson
tfn 040 5783078, e-post: asa.andersson@spfpension.fi

Ombudsman för Åboland, Björneborg och Tammerfors:
Ombudsman för Nyland och reseverksamhet (t.o.m. 31.12.2023)

Mona Lehtonen
tfn 040 353 9905, e-post: mona.lehtonen@spfpension.fi

Chefredaktör för God Tid:
Markus West
Hovrättsesplanaden 15 C 33, 65100 Vasa
040 5748 751, e-post: markus.west@spfpension.fi

It-koordinator:
(It-verksamhet och utbildning)
Robert Riska
tfn 040 578 3207, e-post: robert.riska@spfpension.fi

It-stöd:
(It-projekt och föreningsverktyg)
Andreas Höglund
tfn 040 592 1390, e-post: andreas.hoglund@spfpension.fi

Här finns vi i Helsingfors:

ANNONSER