Kansliet i Helsingfors

Pb 129, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Annegatan 25 A, 3 vån.
tfn 040 578 0415, e-post: kansliet@spfpension.fi
Kansliet öppet enligt överenskommelse.

Verksamhetsledare:
Berit Dahlin
tfn 040 578 0248 e-post: berit.dahlin@spfpension.fi

Verksamhetskoordinator:
Inger Holmberg
tfn 040 595 2992 e-post: inger.holmberg@spfpension.fi

Ekonomisekreterare:
Sanna Kallio
tfn 040 578 1135, e-post: sanna.kallio@spfpension.fi

Verksamhetssekreterare:
Åsa Andersson
tfn 040 5783078, e-post: asa.andersson@spfpension.fi

It-koordinator:
Robert Riska
tfn 040 578 3207, e-post: robert.riska@spfpension.fi

It-stöd i huvudstadsregionen
Andreas Höglund
tfn 040 592 1390, e-post: Andreas.hoglund@spfpension.fi

It-stöd i Norra Svenska Österbotten
Per-Ole Renlund
tfn 040 016 1825, e-post: prenlund@multi.fi


Kansliet i Vasa

Handelsesplanaden 12 B 18, 65100 Vasa
Ombudsman för Österbotten:
Patrick Ragnäs
tfn 040 574 8919, e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi


Kansliet i Pargas

Strandvägen 30, 21600 Pargas
Ombudsman för Åboland, Björneborg och Tammerfors:
Mona Lehtonen
tfn 040 353 9905, e-post: mona.lehtonen@spfpension.fi

 

God Tid

Chefredaktör:
Markus West
Handelsesplanaden 12 B 18, 65100 Vasa
040 5748 751, e-post: markus.west@spfpension.fi

 

Här finns vi i Helsingfors:

ANNONSER