Kansliet i Helsingfors

Pb 129, 00101 Helsingfors
Besöksadress Annegatan 25 A, 3 vån.
tfn 040 578 0415, e-post: kansliet@spfpension.fi
Kansliet öppet kl 10-14

Verksamhetsledare:
Berit Dahlin
tfn 040 578 0248 e-post: berit.dahlin@spfpension.fi

Ombudsman för Nyland:
Veronica Biaudet
tfn 040 128 5911, e-post: veronica.biaudet@spfpension.fi

It-koordinator:
Robert Riska
tfn 040 578 3207, e-post: robert.riska@spfpension.fi

Ekonomisekreterare:
Sanna Kallio
tfn 040 578 1135, e-post: sanna.kallio@spfpension.fi

Verksamhetssekreterare:
Åsa Danielsson
tfn 040 5783078, e-post: asa.danielsson@spfpension.fi


Kansliet i Vasa

Hovrättsesplanaden 16, vån 6, 65100 Vasa
Ombudsman för Österbotten:
Patrick Ragnäs
tfn 040 574 8919, e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi


Kansliet i Pargas

Strandvägen 30, 21600 Pargas
Ombudsman för Åboland, Björneborg och Tammerfors:
Mona Lehtonen
tfn 040 353 9905, e-post: mona.lehtonen@spfpension.fi

 

God Tid

Chefredaktör:
Markus West
Hovrättsesplanaden 16, vån 6, 65100 Vasa
tfn 040 5748 751, e-post: markus.west@spfpension.fi

Här finns vi i Helsingfors:

ANNONSER