Svenska pensionärsförbundet upprätthåller ett medlemsregister som också föreningarna kan använda. I registret hanterar vi personuppgifter som behövs för förbundets och föreningarnas verksamhet.  

Hur behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hantera ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig medlemstidningen God Tid 9 nr/år, eventuella medlemsbrev från förbundet och lokalföreningen, kallelser till möten, erbjudanden om deltagande i olika aktiviteter som exempelvis kurser, resor, seminarier och utfärder. Uppgifterna används också för fakturering av medlemsavgifter

Om du avbryter ditt medlemskap
Om du avbryter ditt medlemskap sparas inte dina uppgifter i vårt system

Ändringar
Det är viktigt att du som medlem meddelar Svenska pensionärsförbundet eller din förening när dina uppgifter förändras. Svenska pensionärsförbundet är angeläget om att uppgifterna är korrekta och felaktigheter kommer att rättas snarast möjligt.

En person vars uppgifter finns i medlemsregistret har rätt att klaga på Svenska pensionärsförbundet och / eller medlemsföreningens hantering av dennes uppgifter genom att skicka in en klagan till Dataskyddsombudsmannen.  www.tietosuoja.fi

Medlemsregistret
Svenska pensionärsförbundet upprätthåller sitt medlemsregister på Webbhuset där medlemsföreningarnas styrelser har utsett medlemsregisteransvariga i föreningarna som har tillgång till medlemsregistret med lösenord och ansvarar för den egna föreningens medlemsregister. Svenska pensionärsförbundet personal har även tillgång till medlemsregistret.

De föreningar som ej använder sig av Svenska pensionärsförbundets medlemsregister upprätthåller och ansvarar själv för sitt eget medlemsregister och dokumentationen av det, de meddelar förbundets verksamhetssekreterare om ändringar

Vi behandlar uppgifterna för att kunna hantera ansökan och administrera medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi medlemstidningen God Tid, eventuella medlemsbrev från förbundet och lokalföreningen, kallelser till möten, erbjudanden om deltagande i olika aktiviteter som exempelvis kurser, resor, seminarier, utfärder. Uppgifterna används också för fakturering av medlemsavgifter. I registret noteras följande uppgifter:

 • Medlemsnummer
 • Förnamn, efternamn
 • Födelseår, födelsemånad, födelsedag
 • Adress
 • E-post
 • Telefon
 • Inskrivningsår
 • Kön
 • Föreningstillhörighet
 • Förtroendeuppgifter, uppdrag inom föreningen/förbundet
 • Intressen där valen är: boccia, dans, musik...
 • Hedersomnämnanden
 • Medlemsavgiftsbetalningsuppgifter

Uppgifterna samlas in från den registrerade själv.

För utskick av medlemstidningen sänder vi bakom lösenord medlemmarnas namn- och adresslista till tidningstryckeriet Botnia Print Oy Ab och postningsfirman PPP Finland.

Efter att medlemskapet upphört sparar vi inte uppgifterna i vårt medlemsregister.

Gällande medlemmar som innehaft förtroendeuppdrag sparar vi endast namn, datum, förtroendeuppdrag, hedersomnämnanden.

Medlemmens rättigheter
Medlemmen har rätt till ett registerutdrag där det framgår vilka uppgifter som har sparats i medlemsregistret. Utdraget erhålls per e-post eller per brev, kontakta Svenska pensionärsförbundet.

Medlemmen har rätt att korrigera sina uppgifter genom att kontakta sin egen förening eller Svenska pensionärsförbundet. Svenska pensionärsförbundet ber medlemsföreningarna kontrollera sina uppgifter årligen.

En person vars uppgifter finns i medlemsregistret har rätt att klaga på Svenska pensionärsförbundet och/eller medlemsföreningens hantering av dennes uppgifter genom att skicka in en klagan till Dataskyddsombudsmannen.  www.tietosuoja.fi

ANNONSER