Kontaktuppgifter

Ansvarig utgivare:
Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos

Chefredaktör:
Markus West
Hovrättsesplanaden 15 C 33, 65100 Vasa
040 5748 751, e-post: markus.west@spfpension.fi

Material postas till
Svenska pensionärsförbundet
God Tid, Svenska pensionärsförbundet
Hovrättsesplanaden 15 C 33, 65100 Vasa
Eller per e-post: markus.west@spfpension.fi

Prenumerationer, adressändringar:
Åsa Andersson
Pb 129, 00101 Helsingfors
tfn: 040 5783078
e-post: asa.andersson@spfpension.fi

Annonser:
Jonny Åstrand
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
tfn: 06-347 0608, gsm: 0500-924 528
fax: 06-347 1018
e-post: cjcenter@petalax.fi

Redaktionsråd:
Gunilla Löfstedt-Söderholm (Grankulla), ordförande
Medlemmar: Marita Bagge (Vasa), Anita Ismark (Korsnäs), Kjell Hägglund (Esbo), Henrik Othman (Jakobstad), Kerstin Österman-Rosenqvist (Mariehamn), Beatrix Rantanen (Pargas) och Gerd Mattsson-Turku (Lovisa). Annonsansvarig: Jonny Åstrand, CJ-Center.

 

 

ANNONSER