Debattplank

Det behövs ett nationellt program mot pensionärsfattigdomen

Snart samlas ett antal politiska partier för att skriva ett regeringsprogram för de kommande fyra åren. Vi vill sända en hälsning till partierna om vikten att ta med skrivningar om äldrepolitiken. Det är avgörande för äldres livskvalitet att vi kan se att regeringen värnar om just vår trygghet.Läs mera »
Anita Ismark, regionordförande
18.04.2023 kl. 12:55

Mångas sista tid är nu!

Hundratals människor lever idag helt beroende av en vårdande personal. Deras sista tid är nu och det är viktigt att de får en värdig och god vård, som ett tack från det samhälle de byggt upp för vår nästa generation. Läs mera »
Leif Johansson, Mariehamn
03.02.2023 kl. 09:28

FPA:s fullmakter en invit till gängen

Folkpensionsanstalten (FPA) har publicerat instruktioner om hur man kan befullmäktiga andra personer att sköta deras FPA-ärenden. Detta är gjort på 14 språk, fem inhemska (finska, svenska och tre samiska) samt nio utländska språk, inklusive ryska och ukrainska. Läs mera »
Arno Wirzenius, Kotka
12.12.2022 kl. 09:57

Solidaritet i vardagen – höj de lägsta pensionerna

I dessa tider med stigande mat-, el- och bränslepriser känner vi pensionärer en stor oro för hur vi ska klara ekonomin. En ljuspunkt är att arbetspensionsindexet stiger med ca 6,8 % jämfört med år 2021 vilket ger en rejäl höjning på pensionen.Läs mera »
Patrick Ragnäs
27.10.2022 kl. 07:59

Jag har en dröm om att få allt från en lucka

Jag har en dröm att all socialservice som samhället erbjuder kunde fås vid en enda lucka, en enda instans,  en dröm som knappast förverkligas under min livstid.Läs mera »
Leif Jansson, tidigare socialdirektör i Mariehamn
09.08.2022 kl. 13:20

Uppenbar åldersdiskriminering

Vid Svenska pensionärsförbundets (SPF) vårmöte lämnade de åländska pensionärsföreningarna in en motion som syftade till ett slopande av det brutna indexet, som negativt påverkar arbetspensionerna. Motionen förkastades bland annat med motiveringen att de med högre pension skulle få mera än de med lägre pension och att alla politiska partier skulle motsätta sig förändringen.Läs mera »
Leif Jansson Ordförande i Äldrerådet  i Mariehamn
08.06.2022 kl. 14:12

Pensionen, hälsan och rättvisan

Jag är bekymrad över hur, äldre personer klarar sig i livet. För min egen del är jag trött på uttrycket ”en glad pensionär”. De flesta pensionärer har allvarliga hälsoproblem, känner isolering och ensamhet, är änkor eller änklingar, kämpar med ekonomin och bor obekvämt, vilket gör att man inte kan träffa släkt och vänner, eller kan besöka aktiviteter som ökar det allmänna välbefinnandet. Läs mera »
Leif Jansson
24.02.2022 kl. 12:07

Svårigheter att klara sig i it-samhället drabbar både gamla och unga

Mediekunnighet räcker inte till för att klara sig i den digitala världen.  Så här går det till. Läs mera »
Arno Wirzenius
26.01.2022 kl. 08:41

Vilken nivå på servicen inom vård och omsorg vill du ha?

Beakta äldrevården på svenska i välfärdsområdet. Det är högaktuellt att nominera kandidater till välfärdsområdesvalet som ordnas i början av nästa år. Tänk på att också nominera äldre människor med lång erfarenhet och sakkunskap till kandidater.Läs mera »
SPF Österbotten
19.11.2021 kl. 09:41

Pensionärerna kan börja vara mera aktiva nu

Coronarekommendationerna ställer till problem för samvaro i många sammanhang. Våra myndigheter har gjort mycket rätt då vi har så få döda av covid19 jämfört med andra länder. På sistone har vi tyvärr upplevt en otydlighet  i rekommendationerna, t.o.m. konflikt beroende på vem som talat.Läs mera »
Pehr Löv
23.08.2021 kl. 13:04

Debattregler

Detta är God Tids debattsida på förbundets webbplats. Den uppdateras även mellan God Tids utgivningsdagar. Hur aktiv debatten blir är upp till er.

Artiklarna skall vara skrivna exklusivt för God Tid Debatt. I undantagsfall kan redaktionen publicera inlägg som publicerats på annan plats.

Alla artiklar som antas för publicering i God Tids pappersupplaga kan även publiceras på förbundets webbplats. Debattartiklar som är skrivna för webbsidan kan i mån av utrymme publiceras i pappersupplagan.

Alla artiklar ska vara undertecknade med namn och hemort. Endast inlägg skrivna av medlemmar i pensionärsförbundets medlemsföreningar publiceras. Ingen kommentarfunktion kopplas till inläggen.

Alla inlägg förhandsmodereras av chefredaktören för God Tid. 

Normal längd för en debattartikel är 2500-3000 tecken, inklusive mellanslag.

Ange alltid telefonnummer m fl kontaktuppgifter, så att redaktören kan nå dig.

Skicka inlägget till chefredaktören.

ANNONSER