Debattplank

Gör slut på åldersdiskrimineringen

Nästan alla 1,5 miljoner pensionstagare i Finland har en låg inkomst. Hälften måste klara sig med en pension som understiger 1.434 euro i månaden.Läs mera »
10.12.2018 kl. 15:28

Äldreombudsman i Österbotten!

Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten efterlyser inrättandet av en regional ”äldreombudsman” för Österbotten. De äldres position i samhället behöver bevakas och förstärkas även på regional nivå. Vårdreformen som sannolikt på något sätt avancerar behöver få tydligare fokus på frågor som berör omsorgen om de äldre.Läs mera »
07.11.2018 kl. 11:03

Fibernät också för oss äldre

Man väntar aldrig för länge om man väntar på något gott, brukar man säga. Men för mig höll det på att galet. Allt sedan mitten av 1980-talet, då jag under en företagsledarutbildning på IFL i Sigtuna var med om ett strategiarbete för Asea optoelektronik, har jag väntat på ett heltäckande optiskt fibernät i Finland. Och nu först börjar det byggas ut, äntligen.Läs mera »
02.11.2018 kl. 10:39

Är du färdig för självbestämmanderätten?

Självbestämmelserätten betyder att var och en bestämmer själv om sina angelägenheter. Det betyder också att ingen annan har rätt att bestämma utan speciell tillåtelse. Låter det enkelt? Låter det så som det ska vara? Har du förberett dig?Läs mera »
01.10.2018 kl. 11:32

Uttalande från SPF Österbotten 6.9.2018

FPA:s taxiersättningsmodell får skarp kritik. Taxilagen ändrades från 1.7.2018. Alla taxiresor som FPA ersätter ska beställas via en taxicentral. I Österbotten är det Taxi Vasa som sköter bokningarna. Man kan boka resor två veckor i förväg. Kunden betalar en självriskandel på 25 euro. När årssjälvrisken på 300 euro har överskridits är det FPA som står för resten av resekostnaderna. Tur och returresorna ska beställas separat.Läs mera »
06.09.2018 kl. 12:19

Barn behöver vuxenstöd

Förlängning av läroplikten föreslås som en förbättring av elevernas skolframgång. Dock kan man ställa sig frågan huruvida skolpersonalen har tillräckliga möjligheter och ens resurser att individuellt stödja, sporra och motivera varje elev samt att en förlängning av läroplikten faktiskt skulle var en utmärkt lösning på en såpass kostnadsdryg förändring av nuvarande system?Läs mera »
31.08.2018 kl. 09:37

Vi är inte macho

I God Tid 3/18 ingick en artikel som på ett alldeles utmärkt sätt belyser situationen med vargarna i både Österbotten och södra Finland. Terhomatti Hämeenkorpi sablar ner artikeln i följande nummer av tidningen. Läs mera »
07.06.2018 kl. 10:15

Rädslan för varg är primitiv

I God Tid nummer 3/2018 blåstes vargfobin och hatet mot vargar upp på ett vidrigt och primitivt sätt: “Vargar stryker kring knutarna” och: “Byn är omringad av vargar”. Ids nu inte!Läs mera »
25.04.2018 kl. 13:32

Debattregler

Detta är God Tids debattsida på förbundets webbplats. Den uppdateras även mellan God Tids utgivningsdagar. Hur aktiv debatten blir är upp till er.

Artiklarna skall vara skrivna exklusivt för God Tid Debatt. I undantagsfall kan redaktionen publicera inlägg som publicerats på annan plats.

Alla artiklar som antas för publicering i God Tids pappersupplaga kan även publiceras på förbundets webbplats. Debattartiklar som är skrivna för webbsidan kan i mån av utrymme publiceras i pappersupplagan.

Alla artiklar ska vara undertecknade med namn och hemort. Endast inlägg skrivna av medlemmar i pensionärsförbundets medlemsföreningar publiceras. Ingen kommentarfunktion kopplas till inläggen.

Alla inlägg förhandsmodereras av chefredaktören för God Tid. 

Normal längd för en debattartikel är 2500-300 tecken, inklusive mellanslag.

Ange alltid telefonnummer m fl kontaktuppgifter, så att redaktören kan nå dig.

Skicka inlägget till chefredaktören.

ANNONSER