Debattplank

Spik från apoteket

Nyheterna är fulla med coronanyheter. För det mesta är åldersgruppen 70+ beskriven som folk som inte har annat att göra än gå till apoteket och matbutiken och knappt klarar det. Läs mera »
Arno Wirzenius
02.06.2020 kl. 10:47

Dags för en bredare bedömning

I dessa koronatider är vi 70+are i fokus. På grund av ålder och underliggande sjukdomar är vi mest sårbara för viruset. Myndigheterna har gjort sina radikala beslut för att skydda oss. Vi 70+are är inte utpekade, utan föremål för samhällets speciella omtänksamhet. Ett varmt tack till alla beslutsfattare för det!Läs mera »
Ole Norrback
20.04.2020 kl. 14:53

Ensamhetsspöket

Jag tackar hssmedia för er belysning av ensamhetsproblemet. Den uppföljande intervjun av Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback var mycket förtjänstfull. Ni har gjort en viktig insats för folkhälsan.Läs mera »
Pehr Löv
03.03.2020 kl. 13:00

Medlemmar ska välja Årets pensionär

Med anledning av diskussionen vid förbundets höstmöte om hur Årets pensionär bör utses vill jag framföra mina tankar. Läs mera »
Märta Backlund
12.12.2019 kl. 10:49

Är storstaden numera det enda stället där du kan känna dig trygg som billös pensionär?

Den lilla staden eller bysamhället har mycket att erbjuda oss pensionärer – rimliga boendekostnader, närhet till service, möjlighet att komma ut i naturen och mycket annat som kan ses som livskvalitet. Läs mera »
Christel von Martens
26.09.2019 kl. 11:23

Gemenskap ger trygghet för de äldre

Vid Hedbo seniorboende i Sandsund, Pedersöre trivs de äldre. De bor självständigt i egna lägenheter. De som önskar kan i gemenskap äta tillsammans i matsalen. I dagsalen/matsalen samlas man till sångstunder och andra stimulerande aktiviteter. En liten egen personal, dagtid, möjliggör detta kvalitativa boende, som ger trygghet.Läs mera »
Pehr Löv
06.08.2019 kl. 14:56

Äldres drickande – en utmaning

Alkoholmissbruk bland äldre har länge varit ett rätt förteget samhällsfenomen, men under de senaste åren har diskussionen tagit fart. Alkoholkonsumtionen bland finländare som är 65 år och äldre har nämligen visat en starkt uppåtgående trend sedan 1980-talet, och speciellt kvinnornas drickande har ökat, visar THL:s senaste dryckesvaneundersökning.Läs mera »
Mikaela Hermans
30.04.2019 kl. 11:03

Pensionärsorganisation med rätt att övervaka

Omvårdnadsskandaler har fått rubriker denna vinter. De agerande har varit å ena sidan kommuner och andra myndigheter samt politiker, och å andra sidan de stora bolagen som har förtjänat miljoner på fuffens. Det är skrämmande att se hur pensionärerna har åsidosatts från beslutsprocesserna, från början till slut.Läs mera »
Arno Wirzenius
03.04.2019 kl. 11:56

Gör slut på åldersdiskrimineringen

Nästan alla 1,5 miljoner pensionstagare i Finland har en låg inkomst. Hälften måste klara sig med en pension som understiger 1.434 euro i månaden.Läs mera »
Leif Jansson
10.12.2018 kl. 15:28

Äldreombudsman i Österbotten!

Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten efterlyser inrättandet av en regional ”äldreombudsman” för Österbotten. De äldres position i samhället behöver bevakas och förstärkas även på regional nivå. Vårdreformen som sannolikt på något sätt avancerar behöver få tydligare fokus på frågor som berör omsorgen om de äldre.Läs mera »
Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten r.f.
07.11.2018 kl. 11:03

Debattregler

Detta är God Tids debattsida på förbundets webbplats. Den uppdateras även mellan God Tids utgivningsdagar. Hur aktiv debatten blir är upp till er.

Artiklarna skall vara skrivna exklusivt för God Tid Debatt. I undantagsfall kan redaktionen publicera inlägg som publicerats på annan plats.

Alla artiklar som antas för publicering i God Tids pappersupplaga kan även publiceras på förbundets webbplats. Debattartiklar som är skrivna för webbsidan kan i mån av utrymme publiceras i pappersupplagan.

Alla artiklar ska vara undertecknade med namn och hemort. Endast inlägg skrivna av medlemmar i pensionärsförbundets medlemsföreningar publiceras. Ingen kommentarfunktion kopplas till inläggen.

Alla inlägg förhandsmodereras av chefredaktören för God Tid. 

Normal längd för en debattartikel är 2500-3000 tecken, inklusive mellanslag.

Ange alltid telefonnummer m fl kontaktuppgifter, så att redaktören kan nå dig.

Skicka inlägget till chefredaktören.

ANNONSER