Förbundets utskott och kommittéer 2019

Arbetsutskottet
Ole Norrback, ordförande, gsm 040-574 8829, ole.norrback@spfpension.fi
Anita Ismark, Korsnäs
Birgitta Olsson, Kotka
Alf Skogster, Grankulla
Mikael Reuter, Pargas
Lasse Koivu, Grankulla, adjungerad medlem
Paul Lindell, Vasa, adjungerad medlem

Kommittén för intressebevakning
Pehr Löv, Jakobstad, ordförande
Gun Carlson, Finström
Göran Honga, Vasa
Marianne Falck, Helsingfors
Astrid Thors, Helsingfors
Clara Kronqvist-Sundström, Pargas

IT-kommittén
Christjan Brander, Iniö, ordförande
Britta Malm, Närpes
Anna Ehrnrooth, Kyrkslätt
Isa Forsbäck, Raseborg
Kaj Kankaanpää, Grankulla
Carl-Gustav Molander, Jakobstad
Alice Lillas, Korsholm
Esa Mäkelä, Dragsfjärd
Ulf Wahlström, Helsingfors

Resekommittén
Benita Sundström, Grankulla, ordförande
Tina Fabricius, Esbo
Catharina Hindrén, Raseborg
Asta Lindholm, Pargas
Göran Stenius, Grankulla
Håkan Wikberg, Korsholm

Redaktionsrådet
Torbjörn Kevin, Åbo, ordförande
Anita Ismark, Korsnäs
Lena Selén, Ingå
Nina Weckström, Helsingfors
Bertel Widjeskog, Jakobstad
Kjell Hägglund, Esbo
Jonny Åstrand från Cj Center Kb (annonsansvarig)

Skattmästare
Lasse Koivu, Grankulla.  

Valberedningen
Ordförande Stig Östdahl, Magnus Diesen, Christer Bogren, Carita Isaksson och Erkki Tuormaa.

ANNONSER