Förbundets utskott och kommittéer 2024

Arbetsutskottet
Ulla-Maj Wideroos (Närpes), ordförande
Medlemmar: Pehr Löv (Jakobstad), Jan-Peter Kullberg (Åbo), Tina Johansson (Helsingfors), Henrik Winberg (Esbo) och Christian Beijar (Mariehamn).

Kommittén för intressebevakning och påverkan
Pehr Löv (Jakobstad), ordförande
Medlemmar: Hans Blomberg (Sibbo), Gun Carlson (Mariehamn), Wiveka Kauppila (Nådendal), Annica Forssell (Pargas), Margita Lukkarinen (Karleby), Pia Berg (Närpes), Gustav Båsk (Esbo) och Kaj Sjöblom (Kyrkslätt).

It-kommittén
Alice Lillas (Korsholm), ordförande
Medlemmar: Britta Malm (Närpes), Kaj Kankaanpää (Grankulla), Carl-Gustav Molander (Jakobstad), Esa Mäkelä (Dragsfjärd), Kerstin Ramström (Mariehamn), Christer Sandholm (Kyrkslätt), Monika Tillander (Sibbo) och Ulf Wahlström (Helsingfors).

Resekommittén
Tina Johansson (Helsingfors), ordförande
Medlemmar: Ulla Grönvall-Streng (Jakobstad), Tom Laitinen (Sjundeå), Leena Sjöblom (Åbo), Siv Snabb (Esbo), Gia Mellin-Kranck (Borgå) och Alice Lillas (Korsholm).

Redaktionsrådet
Gunilla Löfstedt-Söderholm (Grankulla), ordförande
Medlemmar: Marita Bagge (Vasa), Anita Ismark (Korsnäs), Kjell Hägglund (Esbo), Henrik Othman (Jakobstad), Kerstin Österman-Rosenqvist (Mariehamn), Beatrix Rantanen (Pargas) och Gerd Mattsson-Turku (Lovisa). Annonsansvarig: Jonny Åstrand, CJ-Center.

Skattmästare
Henrik Winberg, Esbo.  

Valberedningen
Ordförande: Henrik Sandberg, Esse
Medlemmar: Christer Bogren, Malax, Ulf Kjerin, Kyrkslätt, Marianne Lindberg, Helsingfors och Vivan Norring-Nyström, Pargas.

 

ANNONSER