Förbundets utskott och kommittéer 2023

Arbetsutskottet
Ulla-Maj Wideroos, ordförande, tfn 050 5113141, ulla-maj.wideroos@spfpension.fi
Ulf Kjerin, Kyrkslätt
Pehr Löv, Jakobstad
Tina Johansson, Helsingfors
Mikael Reuter, Pargas
Henrik Winberg, Esbo, skattmästare, adjungerad medlem
Göran Honga, Vasa, adjungerad medlem

Kommittén för intressebevakning och påverkan

Göran Honga, Vasa, ordförande
Hans Blomberg, Sibbo
Gun Carlson, Finström
Marianne Falck, Helsingfors
Clara Kronqvist-Sundström, Pargas
Pehr Löv, Jakobstad
Kaj Sjöblom, Kyrkslätt
Wiveka Kauppila, Nådendal

It-kommittén
Pehr Löv, Jakobstad, ordförande
Anna Ehrnrooth, Kyrkslätt
Isa Forsbäck, Raseborg
Kaj Kankaanpää, Grankulla
Alice Lillas, Korsholm
Britta Malm, Närpes
Carl-Gustav Molander, Jakobstad
Esa Mäkelä, Kimitoön
Kerstin Ramström, Mariehamn
Ulf Wahlström, Helsingfors

Resekommittén
Tina Johansson, Helsingfors, ordförande
Ulla Grönvall-Streng, Jakobstad
Tom Laitinen, Sjundeå
Ole Norrback, Vasa
Leena Sjöblom, Åbo
Anja Sjöholm, Borgå
Siv Snabb, Esbo


Redaktionsrådet
Gunilla Löfstedt-Söderholm, Grankulla, ordförande
Marita Bagge, Vasa
Kjell Hägglund, Esbo
Anita Ismark, Korsnäs
Henrik Othman, Jakobstad
Kerstin Österman-Rosenqvist, Finström
Jonny Åstrand från Cj Center Kb (annonsansvarig)

Skattmästare
Henrik Winberg, Esbo.  

Valberedningen
Ordförande Henrik Sandberg, Esse, Christer Bogren, Malax, Gustav Dumell, Helsingfors, Marianne Lindberg, Helsingfors och Vivan Norring-Nyström, Pargas.

ANNONSER