Fakturering

Svenska pensionärsförbundet rf
FO-nummer: 0252200-5
Referens: gärna beställarens namn

Nätfakturor

Nätfakturaadress: 003702522005    
Operatör: Maventa (003721291126)    

PDF-fakturor till e-post

02522005@scan.netvisor.fi

Per post

Svenska pensionärsförbundet rf
02522005
PL 100
80020 Kollektor Scan

Vi ber er i första hand att använda er av e-fakturor/nätfakturor.

ANNONSER