Ny handbok stöder medlemsvärvare

Svenska pensionärsförbundet har fått en ny medlemshandbok. Handboken innehåller korta och praktiska råd om hur man skall gå till väga när man värvar nya medlemmar till pensionärsföreningen.

I handboken finns råd om hur man kan använda sociala medier på bästa sätt för att berätta om föreningens evenemang och för att få nya medlemmar. På Svenska pensionärsförbundets webbplats och i handboken finns också tips på olika verksamhetsformer.

Handboken distribueras till föreningarna, men kan också laddas ner här:

Handbok för dig som vill spela boule

Svenska pensionärsförbundet har utformat en egen handbok med spel- och tävlingsregler för boule. I handboken benar vi ut reglerna för dem som tävlar och inspirerar nybörjare till att prova på. I handboken finns också anvisningar för anläggande av en egen boulebana antingen på en gräsmatta eller en grusyta. Här finns också en checklista för tävlingsarrangörer.

 

Ladda ner handboken
(2a upplagan, 2023)

Den gamla handboken hittar du här handboken (version 6/2022), och till den komplettering om ändrade reglerna.

Europeisk deklaration
om äldres rättigheter

"Mänsklig värdighet är okränkbar. Ålder och hjälpbehov får inte vara grund för inskränkningar i de omistliga mänskliga rättigheter och den medborgerliga frihet som är erkänd internationell norm och som ingår i demokratiska författningar." Så inleds den Europeiska deklarationen om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg, som tagits fram under ledning av AGE, en europeisk organisation för äldrefrågor. SPF är representerat i AGE..

Du kan läsa deklarationen i sin helhet här:

Att åldras på 2020-talet

Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person.

Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa bland äldre.

Rapporten lyfter även upp hur vi alla åldras på vårt eget individuella sätt: vissa börjar trivas bättre i lugn och ro i sitt eget sällskap, medan andra söker en mer aktiv livsstil.

Rapporten kan läsas i sin helhet här:

Guldålder -
men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning, Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Läs hela utredningen här:

Om god vård - också på svenska?

Hur ska man kunna främja god vård i Finland – också på svenska? De frågorna diskuteras i Magmas nya pamflett, bestående av två debatterande artiklar med ett samhällspolitiskt perspektiv på kvalitet i vården och språket som en del av kvaliteten.

Läs rapporten i sin helhet här.

ANNONSER