It-verksamhet i pensionärsföreningen

It-verksamheten i pensionärsföreningar har som mål att hjälpa så många pensionärer som möjligt in i it-åldern och på så sätt förbättra deras livskvalitet och möjlighet att vara delaktiga i samhället.

It-verksamheten bygger främst på frivilliga i föreningen som inom ramen för pensionärsföreningens verksamhet hjälper andra pensionärer i att bli eller fortsätta vara digitala och klara sig i det digitaliserade samhället. Det kan vara frågan om it-aktiviteter i föreningen eller att ta in it som en del av annan verksamhet i föreningen.

I takt med att allt fler aktörer erbjuder digitalt stöd kan pensionärsföreningens uppgift inom it-verksamhet också vara att motivera pensionärer att bli digitala och att hjälpa dem hitta rätt verksamhet ordnad av andra aktörer. Det kan också vara att med andra aktörer för att möta medlemmarnas behov inom it.

Lite längre ner presenteras verksamhetsexempel och erfarenheter sammanställda på basen av Svenska pensionärsförbundets it-kommittés diskussioner, kompletterat med föreningarnas erfarenheter av it-verksamhet.

It-verksamhetens logo med texten it, IT FÖR SENIORER

Förbundets it-verksamhet

Förbundets roll är att hjälpa och stöda föreningarna, både att komma igång och att upprätthålla it-verksamheten. Förbundets it-personal ordnar utbildning och träffar men vi deltar också gratis (med extern finansiering) i verksamheten där det behövs. Det kan vara som stöd eller som expert i it-verksamheten eller som föreläsare på möten för att motivera och berätta hur medlemmarna kan komma igång med datoranvändning.Läs mera »
it-logon, snabel-a, telefonlur och kuvert

It-kontaktpersoner i föreningarna

För att förbundet ska kunna informera föreningarna om it-verksamheten är målet är att alla lokala pensionärsföreningar åtminstone har en it-kontaktperson som koordinerar den lokala verksamheten och får information om förbundets it-verksamhet, det kan vara en av it-handledarna eller någon annan förtroendevald i föreningen.Läs mera »
En man och kvinna som sitter framför en dator och ser glada ut, kvinnan har  en smarttelefon i handen

Bli it-handledare i föreningen

Tycker du om att syssla med datorer och teknik? Har du kanske lite tid att avvara? Tycker du dessutom det skulle vara trevligt att träffa andra pensionärer och hjälpa dem med datorer, pekplattor eller smarttelefoner? Detta är ungefär vad som behövs för att kunna fungera som it-handledare, inget mer! Det behövs ständigt nya it-handledare i pensionärsföreningarna! Läs mer om vad som krävs och hur du kan gå tillväga här.Läs mera »

Exempel och erfarenheter av it-verksamhet

Om föreningen inte har tidigare erfarenhet av it-verksamhet hoppas vi att de här exemplen som fungerat i andra föreningar ska kunna hjälpa att hitta rätt verksamhet. Varje förening är unik och det som fungerat i en annan förening fungerar inte nödvändigtvis i er förening, men det är värt att försöka, utvärdera och sedan anpassa verksamheten eller pröva på något nytt.

Kom ihåg att det kan vara små saker som påverkar om verksamheten lyckas locka deltagare eller inte, tex. kan en sak som om det bjuds på kaffe eller inte påverka överraskande mycket. Erfarenheten visar att föreningens ordförande är central för att it-verksamhet i föreningen ska komma igång och fortsätta, ordförande har förutom sista ordet vad som ordnas i föreningen även goda möjligheter att marknadsföra verksamheten och få medlemmar att delta. Observera även att det är lättare att få med kvinnor än män, män vill inte medge att inte klarar det digitala.

Tyvärr är det även då det lyckas en långsam process att få alla med och alla digitala, så det kan ibland vara svårt att se utvecklingen, men under senaste åren har hela tiden fler blivit digitala och de som protesterar har blivit färre. Pensionärsföreningarnas insats har varit ett viktigt stöd för medlemmarna och kommer vara det också i framtiden.

Exemplen som följer är i ordning så att de första är lättast att ta i bruk (också utan it-handledare) medan de längre ner i listan kan vara mer krävande och åtminstone de sista kräver en aktiv it-handledare.

Vilka behoven än må vara är föreningarna välkomna att kontakta förbundet för att diskutera vad vi kan göra för er förening.

en väckarklocka med första 5 minuterna markerade med rött

Månadsmötens 5 minuter

För att inte de som behöver informationen mest ska utebli från mötet då temat är it, kan det vara bra att kombinera it-informationen med annat program på samma möte, om man har som vana att ordna lotteri eller musikinslag kanske det löser sig självt men annars kan man överväga t.ex. två kortare presentationer på samma möte varav det ena är it och det andra nåt helt annat. Eller också tar man in it riktigt kort på varje möte i nåt som kallas ”månadsmötens 5 minuter”Läs mera »

Bjud in en föreläsare

Ett av de enklaste sätten att börja och väcka intresse för it inom en förening är att bjuda in någon gästföreläsare till en vanlig föreningsträff. Trots att en föreläsare kan avskräcka någon av medlemmarna har föreningar också blivit positivt överraskade av hur stort intresse det väckt. För många pensionärer är det osäkerheten och okunskapen om datorer som gör att de håller sig undan, redan genom ett intressant föredrag om vilken nytta man kan ha av it kan hjälpa många att våga ta initiativ och bekanta sig närmare!Läs mera »
animerade personer i cirkel, grupperade två-och-två kring datorer, pekplattor och smarttelefoner

Placera kunniga bredvid nybörjare

En liknande verksamhetsform som ”månadsmötets 5 minuter”, där inte hela mötets tema är it utan där man tar in it som del av annat program är att man i samband med att man kallar till mötet uppmanar alla som behöver hjälp ta med sin apparat som de behöver hjälp med. På mötet placeras de som behöver hjälp bredvid någon som förväntas kunna hjälpa med just den apparaten. Tanken är att det ska vara låg tröskel för deltagarna och genom att ta in det i samband med övrig verksamhet.Läs mera »

Smågruppsverksamhet

Smågruppsverksamhet med it-tema ger en möjlighet att samlas och informellt diskutera och tillsammans lära sig mer. Många föreningar har redan olika smågruppsverksamheter tex. motion, bridge, körer, dans etc. Många föreningar har också smågruppsverksamhet för it. Fördelen är att man kan engagera personer som är intresserade av it att samlas och tillsammans få en trevlig sysselsättning.Läs mera »
pensionärer i en bänkrad med datorer på borden, en föreläsare står framför och håller en kamera

It-kurser

Ibland kan man komma fram till att man inom föreningen behöver en kurs, t.ex om man identifierar att flera medlemmar har ett behov av att lära sig liknande nya färdigheter, som att börja använda smarttelefon eller dator. Kursen kan med fördel ordnas i samarbete med arbetar-/medborgarinstitut.Läs mera »
två personer står på olika höga trappsteg och håller hand

Delta som assistenter på arbiskurser

På några håll har pensionärsföreningarnas it-handledare ställt upp som kursassistenter, de hjälper läraren att fånga upp och stöda svaga elever. De tekniska kraven på handledarna är här inte så stora, huvudsaken är att de behärskar den information som tas upp på kursen, eller har lätt att ta till sig informationen. Till fördel är det förstås om handledarna har en viss pedagogisk vana så att de kan förklara och reda ut problem på ett lättbegripligt sätt.Läs mera »
två personer sitter vid ett bord och ser på en smarttelefon, den ena pekar på telefonen

Drop-in rådgivningstillfällen (data akuten, it-verkstad)

En verksamhetsform som länge varit populär och väldigt nyttig är den som bl.a. går under namnen it-drop in, it-verkstad eller data akuten. Principen är att en it-handledare hjälper en annan person som behöver hjälp med sin apparat, en och en men det problem eller den fråga som just då är aktuell för personen.Läs mera »
en hand med ett verktyg kommer ut ur en datorskärm

Hembesök

Rådgivning hemma hos medlemmar har den fördelen att man i lugn och ro kan gå igenom problemen i den rätta miljön. Eller om problemet gäller kringutrustning finns allting på plats. Även här kan det vara frågan om relativt lätta problem, tex att se att modem/dator är rätt kopplade eller att starta om något för att kontakterna skall fungera på nytt.Läs mera »

Besiktning av apparater

Besiktning av apparater är en ny verksamhetsform som vi hoppas kan öka säkerheten och ge information om apparatens skick och också dess förväntade livslängd, kanske det i bästa fall kan förlänga apparaternas livslängd om det hjälper att hålla dem i bra skick.Läs mera »
en cirkel med tre prickar, punkt punkt punkt

Andra verksamhetsformer

Här har beskrivits de vanligaste it-verksamhetsformerna i föreningarna, om ni har en idé eller om ni ordnat annan verksamhet än här uppmuntrar vi er att pröva på den och gärna meddela oss på förbundet om era erfarenheter så vi kan dela med till andra föreningar.Läs mera »

Annan information och material för it-verksamhet

Regionala it-handledarutbildningar 2024

Här hittar du materialet och länkar som presenterades på våra regionala handledarutbildningar.Läs mera »
20.05.2024 kl. 09:00
Bild av en grupp seniorer som lyssnar på en föreläsning

It-handledarutbildning våren 2023

Här hittar du material och länkar från våra regionala it-handledarutbildningarLäs mera »
21.04.2023 kl. 08:07
Bild av en Mac dator bakifrån

Grunderna i Mac-Dator

Vi tar upp grunderna i Mac så att du som nybörjare eller tidigare bara använt windows kommer igång!Läs mera »
17.03.2023 kl. 13:57
Press reader logo

Hur fungerar Pressreader?

PressReader – digitala tidningar och tidskrifterLäs mera »
24.02.2023 kl. 15:46
två animerade personer med ett frågetecken mellan. En pekplatta och en dator är framför dem.

Logo för it-handledning

En ny gemensam logo för digistöd och it-handledning har lanserats och kan laddas ner och användas fritt.Läs mera »
25.10.2022 kl. 09:20
Ett par händer håller i en ansiktsmask

Mina Kanta Sidor

Idag bekantar vi oss med MinKanta och går igenom hur sidan fungerar.Läs mera »
09.09.2022 kl. 14:02
En person håller i ett diplom och man kan se olika apparater i bakgrunden ex. en pekplatta

Handledning av Banktjänster

Robert & Andreas har besökt regionerna och föreläst om banken och handledning. Läs mera »
06.09.2022 kl. 15:34
Ett frågetecken i mitten av bilden och sen små figurer som sitter i ring runt frågetecknet

Pedagogiska dilemman

De här exemplen på pedagogiska utmaningar diskuteras på våra it-träffarLäs mera »
16.05.2022 kl. 08:16
Bild av ett hus som föreställer en bank

Handledning av banktjänster

Här hittar du länkar och material om att handleda bank- och myndighetstjänster, som innehåller personlig information och kräver stark autentiseringLäs mera »
16.05.2022 kl. 08:00
pensionärer i en föreläsningssal, lyssnar och tittar framåt

It-träff för handledare

Dryga 50 it-handledare och it-instresserade träffades 17-18.11 i Tammerfors, här hittar du info samt programmet och länkarLäs mera »
16.11.2021 kl. 10:39
en gammaldags tv

It-träff med temat grunderna till smart-tv

Här kan du se inspelningen från vår it-träff 5.10Läs mera »
08.10.2021 kl. 10:08
windows 11 skrivbordet som syns på skärmen

Windows 11: Information och länkar

Den här informationen om Windows 11 hänvisas till på it-handledarträffarna i regionerna, men kan också användas för att lära dig mer om systemkrav och vad som ändras i Windows 11.Läs mera »
22.09.2021 kl. 10:45
Del av pärmbilden av kompendiet för iPhone, en iPhone med en av apparna på skärmen föreställande ett äpple, texteniPhonens ABC

ABC kompendierna för datorer, plattor och smarttelefoner

Våra kompendier är skrivna för nybörjare som inte alls använt dator, platta eller smarttelefon tidigare och känner ett behov av grundkunskaper. De finns för iPad, iPhone, Windows-dator, Mac-dator och Android smarttelefon och platta. För iPhone och Android-smarttelefon finns de i videoformat på Youtube.Läs mera »
26.04.2021 kl. 14:04
En person utklädd till skurk håller i en dator

Information om nätbedrägerier

Här hittar du några exempel och länkar till mera läsning om nätbedrägerier som nämndes i it-biten i God Tid nr 3.Läs mera »
23.03.2021 kl. 14:32
En hand håller upp en Android-smarttelefon med vår logo synlig på skärmen.

Så här gör du en Android-platta eller telefon pensionärvänligare

Med inställningarna beskrivna här kan du anpassa din Android-apparat så att den är mera lättanvänd för en pensionär.Läs mera »
19.05.2020 kl. 12:43
Texten Internetguide #44 Introduktion till Internet för äldre och en liten logo med texten iis till höger i bilden

Om att handleda äldre att använda internet

Det här guiden av iis.se bjuder på tips och pedagogiska insikter för dig som vill hjälpa årsrika släktingar, vänner eller bekanta att dra nytta av nätets många möjligheter.Läs mera »
13.04.2018 kl. 10:33
Facebooks logo föreställande ett vitt f på blå bakgrund

Kom med i vår Facebookgrupp för it-aktiva i föreningarna

Syftet med gruppen är att fungera som ett forum för it-aktiva i föreningarna. Ni som är it-handledare eller webbansvariga i föreningarna kan slänga in frågor och idéer i den här gruppen och få kommentarer och svar.Läs mera »
07.12.2017 kl. 09:52

ANNONSER