Kondoleansadresser

Kondoleansadresser kan beställas till förmån för Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland.

Kondoleansadressernas pris är 20 €/st. Priset för 10 adresser är 15 €/st och över 10 adresser 13 €/st. Porto tillkommer.

Adresserna finns på kansliet i Helsingfors, Annegatan 25 A eller kan beställas per tfn: 040 578 0415 eller e-post asa.andersson@spfpension.fi. Adresserna finns också på kansliet i Vasa, tfn 040 574 8919 och i Pargas, tfn 040 353 9905.

 

               

Varubeställning

Beställ nedanstående varor enligt eget önskemål från Svenska pensionärsförbundets kansli.

Frakt tillkommer.

Skriv siffran 6 med bokstäver:

ANNONSER