Förbundsstyrelsen 2023

Ulla-Maj Wideroos, Närpes, ordförande, tfn 050 5113141, ulla-maj.wideroos@spfpension.fi


Christian Beijar, Mariehamn, tfn 040 552 5211, christian.beijar@aland.net

Gustav Båsk, Esbo, tfn 0500 100172, gustav@bask.fi

Anita Ismark, Korsnäs, tfn 050 5181949, anita.ismark@spfpension.fi

Tina Johansson, Helsingfors, tfn 050 5503727, tinajohansson16@gmail.com

Ulf Kjerin, Kyrkslätt, tfn 050 572 6886, ulf.kjerin@gmail.com

Jan-Peter Kullberg, Åbo, tfn 040 7074317, janpeterkullberg@gmail.com

Pehr Löv, Jakobstad, tfn 040 736 3991, pehr.lov@gmail.com

Carl-Gustav Mangs, Kaskö, tfn 040 502 3446, cgmangs@anvianet.fi

Birgitta Olsson, Kotka, tfn 044 207 7012, birgitta.olsson@kymp.net

Monika Tillander, Sibbo, tfn 050 536 8412, monika.tillander@kolumbus.fi


 
               

ANNONSER