Vill du stöda svensk pensionärsverksamhet?

Du är välkommen att stöda svensk pensionärsverksamhet via Stiftelsen för svensk pensionärverksamhet. Stiftelsen beviljar understöd för att förbättra samt understödja finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen.

Testamentdonationer

Svenska pensionärsförbundet tar emot testamentdonationer. En testamentdonation är ett sätt för dig att kunna stöda ett ändamål som är viktigt för dig. Genom att donera till vår verksamhet hjälper du oss att arbeta för svenskspråkiga pensionärer i Finland. Genom ditt testamente kan du också tydligt uttrycka ditt önskemål om hur du önskar att ditt bidrag ska användas. Såväl stora som små donationer är värdefulla. Testamentdonationer kan också riktas till vår stiftelse Stiftelsen för svensk pensionärverksamhet. Om du är intresserad av att stöda vår organisation genom ditt testamente ber vi dig att kontakta oss för att få mer information.

Vänligen kontakta förbundets verksamhetsledare Ilona Salonen, ilona.salonen@spfpension.fi, tfn 044 745 8611

Läs mer om testamentdonationer på Förbundsarenans webbplats:

Framtidsgåvan - Förbundsarenan (forbundsarenan.fi)

ANNONSER