Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i Svenska pensionärsförbundet för ett år i taget. Verksamhetsplanen framställs parallellt med förbundets budget och fastställs av förbundsmötet. Planen följs upp i verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsplanen  är ett verktyg för att kontinuerligt utveckla och förbättra förbundets verksamhet. 

Till planen

ANNONSER