Förbundsnytt

Pensionärsförbundets kansli skickar regelbundet ut nyhetsbrevetbrevet Förbundsnytt till föreningarna. Förbundsnytt distribueras i pdf-format. Du kan dela med dig av Förbundsnytt till medlemmar som inte använder dator genom att printa ut brevet och ge det till dem.

Senaste Förbundsnytt kan du läsa här längre ner eller ladda ner Förbundsnytt i pdf-format:

 Förbundsnytt 1/2024

 Förbundsnytt 2/2024

 Förbundsnytt 3/2024

FÖRBUNDSNYTT 3 / 2024

EUROPAPARLAMENTSVAL 2024

Europaparlamentsvalet 2024 hålls 9.6.2024. Förhandsröstningen pågår 29.5 – 4.6.2024 i Finland och 29.5 – 1.6.2024 utomlands. Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 28 maj 2024 före kl. 16 (kontaktuppgifterna finns på meddelandekortet som skickats till alla väljare). Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. Förbundet kommer att samla vårt egna och PIO:s EU-relaterade material på vår webb på denna sida

PIO:S EU-VALSDEBATT 29.5 I HELSINGFORS OCH ONLINE

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf arrangerar en panel om Europaparlamentsvalet på Cinema Orion (Fredriksgatan 29 A 3, Helsingfors) onsdagen den 29 maj kl 10:30-12:00 (kaffeservering från kl. 9.45). Evenemanget genomförs på finska, men vi hoppas på deltagare också från våra föreningar. Deltagarna är ledande EU-kandidater från partierna. Temat för valpanelen är de äldres rättigheter i EU och den åldrande befolkningens betydelse och behov i Europa.

Evenemangslokalen rymmer cirka 180 personer. Valpanelen kan även följas via live-stream. Evenemanget kräver förhandsanmälan. Mer information och länk till anmälan HÄR

SPF FICKKALENDER FÖR ÅR 2025

Föreningarna kan redan nu börja marknadsföra och ta emot beställningar av SPF fickkalender för år 2025, sänd in er beställning till Åsa Andersson, asa.andersson@spfpension.fi. Vi levererar dem till er under hösten vid olika evenemang eller per post (postkostnad tillkommer). Det går också bra att hämta dem från kansliet i Helsingfors. Kalendrarna levereras till oss i mitten av oktober. Pärmen är blå som ifjol och priset för en kalender med pärm är 15 € och 13 € utan pärm.

VERKSAMHETSKOORINATOR EMELIE MÖLLERSTRÖM

Verksamhetskoordinator för Nyland Emelie Möllerström har inlett sitt arbete på förbundet denna vecka. Ni når henne på emelie.mollerstrom@spfpension.fi eller tfn 044 901 0065.

SPÄNST I BENEN FRILUFTSKURS 3–5.9.2024

En Spänst i benen -friluftskurs ordnas 3–5.9.2024 på Lehmiranta i Salo. Kursen är avsedd för dem som frivilligt vill ställa upp som motionskompis för äldre eller t.ex. leda pausgymnastik och motionsmellanmål vid en föreningsträff eller möte. Mer information via denna LÄNK eller av Mona Lehtonen: mona.lehtonen@spfpension.fi

Hälsningar från Svenska pensionärsförbundets personal

ANNONSER