Förbundsnytt

Pensionärsförbundets kansli skickar regelbundet ut medlemsbrevet Förbundsnytt till föreningarna. Förbundsnytt distribueras i pdf-format. Du kan dela med dig av Förbundsnytt till medlemmar som inte använder dator genom att printa ut brevet och ge det till dem.

Senaste Förbundsnytt kan du läsa här nedanför, via den blå knappen kan du ladda ner det senaste och äldre Förbundsnytt i pdf-format.

Till PDF-versionerna

 

FÖRBUNDSNYTT

14.1.2022

 

SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET 50 ÅR

Svenska pensionärsförbundet firar 50-årsjubileum i år!

24.8.1972 hölls konstituerande möte på restaurang Hekla i Helsingfors.

3.11.1972 undertecknades stiftelseurkunden i Helsingfors och 24.11.1972 godkände Föreningsregistret förbundets anmälan.

I skrivande stund lever vi mitt i en pandemi av sällan skådat slag, men vi hoppas att vi ändå kan genomföra största delen av de planerade aktiviteterna.

Under året ordnas bland annat en Jubileumsbudkavle i maj som kommer att överlämnas till riksdagen och Ålands lagting i september.  Förbundets höstmöte hålls 18.11 på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo och efter mötet finns möjlighet att delta i en jubileumsfest- och middag. God Tid utkommer med ett Jubileumsmagasin i november.

 

FÖRTROENDEVALDA ÅR 2022

Höstmötet 10.11.2021 valde Ulla-Maj Wideroos från Närpes till förbundsordförande för år 2022.

Kontaktuppgifter: ulla-maj.wideroos@spfpension.fi, tfn 050 511 31 41

Förbundsstyrelsen samlades till konstituerande möte 12.1 och valde Ulf Kjerin från Kyrkslätt till första vice ordförande och Pehr Löv från Jakobstad till andra vice ordförande. Förbundsstyrelsens följande möte är 9.3.

Förbundsstyrelsen utsåg följande medlemmar till arbetsutskott, kommittéer samt skattmästare.

Arbetsutskottet:

Tina Johansson, Helsingfors, Ulf Kjerin, Kyrkslätt, Pehr Löv, Jakobstad och Mikael Reuter, Pargas. Henrik Winberg, Esbo och Paul Lindell, Vasa valdes till adjungerade medlemmar. Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos fungerar som ordförande och verksamhetsledaren som sekreterare.

It-kommittén:

Ordförande Pehr Löv, Jakobstad, Anna Ehrnrooth, Kyrkslätt, Isa Forsbäck, Raseborg, Kaj Kankaanpää, Grankulla, Alice Lillas, Korsholm, Britta Malm, Närpes, Carl-Gustav Molander, Jakobstad, Esa Mäkelä, Kimitoön, Kerstin Ramström, Mariehamn och Ulf Wahlström, Helsingfors.

It-koordinator Robert Riska fungerar som sekreterare.

Kommittén för intressebevakning och påverkan:

Ordförande Göran Honga, Vasa, Hans Blomberg, Sibbo, Gun Carlson, Finström, Marianne Falck, Helsingfors, Clara Kronqvist-Sundström, Pargas, Pehr Löv, Jakobstad och Märta Marjamäki, Nådendal.

Ombudsman Patrick Ragnäs fungerar som sekreterare.

Redaktionsrådet:

Ordförande Gunilla Löfstedt-Söderholm, Grankulla, Marita Bagge, Vasa, Kerstin Häggblom, Lovisa, Anita Ismark, Korsnäs, Kjell Hägglund, Esbo, Henrik Othman, Jakobstad, Kerstin Österman-Rosenqvist, Finström samt annonsansvariga Jonny Åstrand från Cj Center Kb.

Chefredaktör Markus West fungerar som sekreterare.

Resekommittén:

Ordförande Tina Johansson, Helsingfors, Krister Blomander, Borgå, Tina Fabricius, Esbo, Ulla Grönvall-Streng, Jakobstad, Tom Laitinen, Sjundeå, Ole Norrback, Vasa och Carl-Johan Storm, Kimitoön.

Verksamhetskoordinator Inger Holmberg fungerar som sekreterare.

Jubileumskommittén:

Ordförande Alf Skogster, Grankulla, Ulf Kjerin, Paul Lindell, Ulla-Maj Wideroos och verksamhetsledaren.

Som skattmästare för år 2022 fungerar Henrik Winberg, Esbo.

Förbundsstyrelsens protokoll finns tillgängliga på förbundets webbplats, www.spfpension.fi.

 

FÖRENINGARNAS KONTAKTUPPGIFTER 2022
Vi ber er vänligen meddela oss föreningens förtroendevalda genast efter föreningens årsmöte till kansliet, kansliet@spfpension.fi

Blanketten finns på www.spfpension.fi. Det är viktigt att vi får styrelserna uppdaterade så snart som möjligt så att vi har rätta kontaktuppgifter för vår information.

Kom ihåg att också introducera nya förtroendevalda i hur ni hanterar personuppgifter och regelbundet se över er dokumentation. Mera information hittar ni på: https://www.spfpension.fi/gdpr/

 

FÖRENINGARNAS EGNA WEBBPLATSER 2022

Uppdatera gärna era egna webbplatser så fort som möjligt med uppgifter om den nya styrelsen och kommande program!

Uppdatera även kontaktuppgifterna på era egna webbsidor och kom ihåg att även ställa in eventuella ”Bli medlem”-formulär så rätt ansvarsperson får ansökningarna.

För nya webbansvariga finns instruktioner om webbplatsen samlade på förbundets webbplats: https://spfpension.fi/sv/it/it_for_foreningar/webbplatser/

 

ÅRSRAPPORT FÖR ÅR 2021
Den årliga statistiken från föreningarnas möten, evenemang mm. kan nu fyllas i elektroniskt https://spfpension.fi/sv/fortroendevald/blanketter/arsrapport/

Deadline är 31.1.2022.

Kom ihåg deltagarantal också för era digitala träffar i föreningen. Om ni saknar exakta siffror för något evenemang får ni hellre uppskatta än utelämna siffrorna.

Alternativt kan en blankett laddas ner och skrivas ut via samma länk som ovan.

 

MEDLEMSANTAL PER 31.12.2021
Medlemsantal per den 31.12.2021 är grunden för SPF:s medlemsavgift 2022.
31.12.2021 har vi kollat föreningarnas medlemsantal i Desky,
om medlemsregistret ej var uppdaterat då, kontakta
Åsa Andersson asa.andersson@spfpension.fi eller 040 578 30 78.

 

MEDLEMSFAKTURERING VIA DESKY
Det börjar bli dags att fakturera medlemsavgiften, instruktioner samt föreläsningen som Ant Simons från Webbhuset hållit hittar ni på vår webbsida https://spfpension.fi/sv/it/it_for_foreningar/medlemsregister/

 

SPF:S KALENDER 2022

Priset för kalendern är 12 euro med pärm och 10 euro utan pärm för enskilda personer, för medlemsföreningarna 10 euro med pärm och 8 euro utan pärm. Kansliet i Helsingfors tar emot beställningar, kansliet@spfpension.fi, tfn 040 578 04 ˗15.

 

FRÅGESPORTSUTTAGNINGAR 2022

De regionala uttagningarna till förbundets frågesport ordnas digitalt/Zoom 9.2.2022 kl. 13.00 på grund av den rådande coronapandemin.

Anmälningar senast 22.1 på https://spfpension.fi/sv/fragesport/

Lagen ska bestå av både manliga och kvinnliga deltagare.

Jesper von Hertzen gör frågorna till frågesportsuttagningarna och frågesportsfinalen. I finalen deltar ett lag från Mellannyland, ett lag från Västnyland, ett lag från Åboland, ett lag från Åland, tre lag från Österbotten och ett lag från Östnyland.

IT

Vi fortsätter med våra it-träffar på Zoom också i vår, du behöver inte anmäla dig utan bara följa Zoom-länkarna här nedanför (eller skriva in ID och lösenkod). Träffarna räcker ca en timme, teman är valda på basen av önskemål och behov som uppstått och vi riktar oss både till handledare och it-intresserade medlemmar.

1.2.2022 kl. 14:00 Spara pengar

Vi tipsar om olika it-relaterade sätt att spara pengar, hur du hittar de billigaste alternativen och undviker onödiga kostnader.

15.2.2022 kl. 14:00 Plugins till webbläsare

Till webbläsarna finns en mängd så kallade plugin, dvs. små tillägg som underlättar vardagen. Vi visar hur du hittar och installerar dem samt våra bästa tips gällande vilka det lönar sig att pröva på.

1.3.2022 kl. 14:00 Säkerhetskopiering och återställning

Vi tar upp olika sätt att säkerhetskopiera det du har på din dator, från grundläggande till mera avancerade metoder, så att du inte förlorar någonting om datorn går sönder eller försvinner.

15.3.2022 kl. 14:00 Aktuella appar

Vi tipsar om appar som är aktuella just nu och som är användbara för nytta och nöje i vardagen.

29.3.2022 kl. 14:00 Tryggt och säkert på nätet

Vi tar upp de viktigaste sakerna att beakta kring säkerhet gällande datorer, plattor och smarttelefoner och ger konkreta tips för hur du kan minska risken för att utsättas för brott digitalt.

12.4.2022 kl. 14:00 Rensa och städa på molnen

När man avsiktligt eller oavsiktligt använder allt flera molntjänster råkar man allt oftare ut för att utrymmet på molnet tar slut, vi går genom hur du kan städa på molnen och hur du undviker att fylla dem i framtiden genom att välja vad som skickas till molnet.

26.4.2022 kl. 14:00 Nytta av försäkringsbolagens digitala lösningar

Vi ger en översikt och smarta tips om försäkringsbolagens appar, tjänster och smarta lösningar samt vad du kan ha för nytta av att använda dem.

10.5.2022 kl. 14:00 Filhantering och mappstruktur

Vi tipsar och diskuterar hur det lönar sig att ordna sina filer för att hålla ordning och lätt komma åt dem.

24.5.2022 kl. 14:00 Windows 11, en uppdatering

Vi ser på hur läget har utvecklats med Windows 11, vilket mottagande den fått och vilka nyheter som kommit och diskuterar om det lönar sig att uppdatera.

Vi ordnar också följande utbildningar i allmänna it-verktyg och hjälpmedel för föreningsadministration. Du behöver inte anmäla dig till de här tillfällena utan bara följa Zoom-länkarna här.

 

27.1.2022 kl. 13-15 Kom igång med sociala medier i föreningen

I tillägg till webbsidorna använder allt fler föreningar sociala medier som Facebook för att informera medlemmar och nå ut till nya medlemmar, vi tipsar om hur man kan komma igång och vilka val och inställningar som rekommenderas.

17.2.2022 kl. 13-15 Kom igång med Desky-dokument

Förbundet erbjuder föreningarna Desky-dokument för filhantering, det är en molntjänst som man kan aktivera via Desky och använda för föreningens dokument och material. Fördelen jämfört med andra molntjänster är att förbundet vid behov kan ge nya personer åtkomst och föreningen inte riskerar stänga ute sig.

17.3.2022 kl. 13-15 Marknadsföring via sociala medier

I samband med bl.a. medlemsrekrytering kan marknadsföring via sociala medier vara ett förmånligt alternativ att nå ut till folk, vi går genom hur man i föreningen kommer igång med det och hur man kan rikta sig till en viss åldersgrupp på en viss bestämd ort.

7.4.2022 kl. 13-15 En titt på program för nyhetsbrev

För att göra e-postutskick innehållande bilder och grafik används program för nyhetsbrev och marknadsföring, vi presenterar några tekniska alternativ som finns och hur de kan användas i pensionärsföreningar.

Länkarna kommer också i kalendern på vår webbplats (samma dag som seminariet går av stapeln) och seminarierna spelas in och kan också ses efteråt på Youtube (spfpension) och via webbplatsen (spfpension.fi/it).

Under våren kommer vi också i mån av möjlighet att ordna träffar runt om i regionerna, till dessa skickar vi ut inbjudan senare via förbundsnytt och till vår it-kontaktlista.

 

ABC-KOMPENDIER FÖR TELEFONER, PLATTOR, MAC OCH WINDOWS 10

Kompendierna för Windows 10, Android-pekplatta, Android-smarttelefon, Mac-dator, Apples iPad-pekplatta, och smarttelefon iPhone finns för nedladdning på vår webbplats https://spfpension.fi/abc.

Av kompendierna finns videoversioner av iPhone och Android smarttelefonernas ABC, en introduktionsfilm finns att se här: https://youtu.be/79f5KJEDW5Q

Och spellistorna med alla videor som publicerats här:

Länk till iPhone spellista på Youtube

Länk till Android-spellista på Youtube

Vi har också tryckta versioner av alla kompendier, de skickas utan kostnad till föreningarna för it-verksamhet, t.ex. för kurser och it-träffar. I dessa tider kan det t.ex. också vara frågan om självstudier kombinerat med distansmöten.

Kontakta it-stödperson Andreas Höglund, tfn 040 592 13 90, andreas.hoglund@spfpension.fi för att beställa och meddela er postadress.

 

ZOOM-LICENSER

Förbundet erbjuder föreningarna en licens för Zoom-verktyget för att ordna distansmöten. Licensen kopplas till en e-postadress, tex. ordförandes eller någon annan i föreningen som är den som sedan schemalägger och startar mötet (mötesvärden). Licensen ger mötesvärden möjlighet att ordna obegränsat antal möten med upp till 300 deltagare per möte. Deltagarna i mötet kan använda smarttelefon, platta eller dator för att delta i mötet (de behöver inte licens eller Zoom-konto).

Mera information och instruktioner för mötesarrangören och deltagarna hittar ni på https://spfpension.fi/zoom, bland annat en inspelad utbildning i att ordna möten med Zoom.

Man kan också själv pröva på Zoom utan licens på adressen https://zoom.us  men kontakta it-koordinator Robert Riska på robert.riska@spfpension.fi eller 040 578 32 07 för att meddela e-postadressen om ni vill ta i bruk det och koppla in licensen.

 

TA KONTAKT

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp med it-frågor i föreningen. Vi kommer också gärna med på möten och informerar kort om it före, efter eller mellan annat program. T.ex. 5 minuter om hur man hittar material för nytta och nöje på internet, musik, tv, radio, filmer och mervärde av smarttelefoner, plattor och datorer med tanke på sina hobbyn och intressen.

Vi deltar på plats enligt gällande restriktioner, per telefon eller med distansmöte!

I norra Österbotten (Vasa och norrut) kan föreningarna utan kostnad anlita it-stödperson Per-Ole Renlund, tfn 040 016 18 25, e-post: prenlund@multi.fi

I södra Österbotten och i huvudstadsregionen kan ni kontakta it-stödperson Andreas Höglund, tfn 040 592 13 90, e-post: andreas.hoglund@spfpension.fi

I övriga regioner står it-koordinator Robert Riska till föreningarnas förfogande, tfn 040 578 32 07, e-post: robert.riska@spfpension.fi

 

MEDLEMSREKRYTERINGSTÄVLINGEN 2022

Kriterierna för medlemsrekryteringstävlingen 2022 är följande:

Kriterium 1:

1 poäng för varje ny medlem

Kriterium 2:

För varje ½ procents ökning av medlemsantalet, ytterligare 1 poäng

Första pris är 500 euro, andra pris är 300 euro och tredje pris är 200 euro.

 

INDIVIDUELL MEDLEMSREKRYTERINGSTÄVLING 2022

Förbundet ordnar även en individuell medlemsrekryteringstävling år

2022. Poängräkningsgrunden är 1 poäng per värvad medlem.

Föreningarna meddelar om vem i föreningen som rekryterat flestmedlemmar i  samband med årsrapporten för år 2022.

Första pris är teater-/konsertbiljetter för 120 euro, andra pris är teater-/konsertbiljetter för 90 euro och tredje pris är teater-/konsertbiljetter för 60 euro.

 

ÅRETS FÖRENING

Svenska pensionärsförbundet utser Årets förening 2022.

Nominera en förening som du tycker är värd att lyftas fram!

Kriterierna för Årets pensionärsförening är:

Ökat medlemsantal

Digital verksamhet

Skicka in din nominering till verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 578 02 48 senast 31.8.

Årets förening utses av förbundets presidium och presenteras på höstmötet 2022.

 

SKRIVARTÄVLING – DET GLÖMMER JAG ALDRIG

Många av er går och bär på en berättelse som ni aldrig glömmer. Den kanske handlar om en glad tilldragelse i barnaåren, ett oväntat möte mitt i livet eller en omtumlande händelse som gav ditt liv en helt ny riktning.

Det kan också vara någonting som bara du gått och grunnat på och som du nu hemskt gärna vill dela med dig av.

Svenska pensionärsförbundet fyller 50 år i år. Förbundet kommer att uppmärksamma jubileet på många sätt – ett av dem är en skrivartävling där du delar med dig av din historia.

Den övergripande rubriken är ”Det glömmer jag aldrig”. Sedan är resten upp till dig.

Texterna får omfatta högst tre maskinskrivna sidor med normal font (12 punkter) och med radavståndet 1,5.

Tävlingen är öppen för alla medlemmar inom Svenska pensionärsförbundet.

Skicka in era bidrag senast 31.5 till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors eller kansliet@spfpension.fi

Första priset är ett stipendium på 500 euro, andra priset är ett stipendium på 300 euro och tredje priset är ett stipendium på 200 euro.

De vinnande bidragen utses av språkvetaren Mikael Reuter och publiceras i God Tid i slutet av året. Vinnarna belönas i samband med förbundets jubileumsfest på Hanaholmen i november 2022.

 

FÖRENING NON-STOP 12.2

Svenskfinlands föreningsfestival Förening Non-Stop ordnas digitalt 12.2 kl. 10:00˗18:00. Festivalen riktar sig till alla föreningsaktiva i Svenskfinland. 

Festivalen vill inspirera, bilda och stöda aktiva i alla föreningar. Vi blickar framåt och fokuserar på konkreta verktyg, kunskap och tips som varje förening har nytta av. Festivalens digra och mångsidiga program är uppbyggt utgående från aktuella teman samt konkreta behov och önskemål. 

Anmälan senast 8.2 via webbsidan www.festival.fi eller per e-post till robin@fsu.fi

Plock ur programmet:

Kl. 10.10˗11.10 Linda Mannila, Åbo Akademi, Digital delaktighet, utopi eller möjlighet? Coronapandemin har medfört ett digitalt språng för föreningsfältet, men hur hänger alla med?

Kl. 13.30˗14.00 Martin Enroth, Svenska kulturfonden, Hur gör jag en bra ansökan? Vad lönar det sig att tänka på när man planerar en bidragsansökan?

Kl. 15.30˗15.00 Ulla-Maj Wideroos, Svenska pensionärsförbundet, Hur påverkar Sote-reformen din förening? Vad för framtiden med sig för Svenskfinlands föreningar när social- och hälsovårdsreformen träder i kraft?

Festivalen livestreamas från Solhem, Malm Svenska UF:s föreningshus i Helsingfors. Programvärd och diskussionsledare: Mathias Gustafsson, YLE Vega. Välkommen att följa med programmet från din dator, pekplatta eller telefon. Deltagande är gratis! 

Info: projektledare Robin Sundberg, robin@fsu.fi

Festivalen är ett samarbete mellan Svenska pensionärsförbundet, Svenska Folkskolans vänner, Finlands Svenska Idrott, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Marthaförbundet.

 

SPÄNST I BENEN-KURSER 2022

Målsättningen för Spänst i benen-kurserna är att stärka skeletthälsan och förebygga fall.

Kurserna är avsedda för gruppledare och motionskompisar inom frivilligarbetet.

8-10.3                          Muskelstyrkekurs, väntelista

17-20.5                        Grundkurs

20-22.9                        Natur- och friluftsmotionskurs

7-9.12                          Musik- och rörelsekurs

Kursplats                    Lehmiranta, Salo

Kursledare                  Kitty Seppälä, MHV, kff, ft, hälsocoach

Kursen är avgiftsfri, tillägg till enkelrum 25 €/natt.

Tilläggsinformation: Verksamhetskoordinator Inger Holmberg, tfn 040 595 29 92, e-post inger.holmberg@spfpension.fi

Anmälningsblankett finns på förbundets webbplats.

 

FÖRBUNDETS GOLFMÄSTERSKAP 15.6

Svenska pensionärsförbundets golfmästerskap ordnas på Ålands Golfklubb i Kastelholm.

Tid: 15.6 kl. 9.30 - ca 15.30

Bana: Slottsbanan

Antal deltagare: max 92. Minst 5 spelare per förening är garanterat.

Servering: Närmare detaljer längre fram

Kostnader:

Alternativ A: Tävlingsspel endast en dag på Slottsbanan 15.6, 90 euro
Alternativ B: Tävlingsspel på Slottsbanan 15.6 plus en sällskapsrunda eller en inofficiell tävlingsrunda på Kungsbanan (14.6 eller 16.6) 140 euro

Handicap: max 36 beaktas (dagen före)

Tävlingsformer:

Alla spelar från rött (47)

Personlig poängbogey för över 75 år

Personlig poängbogey för under 75 år

Bästa förening

Närmast flaggan/closest to pin

Längsta driven/longest drive

Info och anmälan senast 15.4 till verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 578 02 48.

OBS! Meddela om ni behöver inkvartering så fort som möjligt. Samtidigt som golfmästerskapet pågår nämligen Alandia Cup!

 

FÖRBUNDETS BOULEMÄSTERSKAP 24.8

Svenska pensionärsförbundets boulemästerskap ordnas 24 augusti kl. 8.30 på Bengtsböle idrottsplan i Lemland, Åland.

Som lokal värd för mästerskapen står Roseboule i Lemland tillsammans med Mariehamns Pensionärsförening och Norra Ålands Pensionärer.

Mästerskapen inleds med en gemensam middag. Platsen meddelas senare.

Mästerskapet ordnas som ett öppet mästerskap för förbundets medlemmar. Ett lag består av 3 spelare. Egna bouleklot medtages. Kloten behöver inte vara märkta (klot köpta på t.ex. varuhus duger).

Spelformen är tremannalag med spel enligt Monrad systemet i fyra omgångar. Priserna består av sedvanliga pokaler och vandringspris.

Deltagaravgift 20 euro/lag. Förbundet fakturerar föreningarna efter mästerskapet.

Närmare info:

Lennart Elffors, lennart.elffors@outlook.com tfn 040 553 45 12

Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi  tfn 040 578 02 48

Anmälningar med laguppställningar och deltagande i middagen senast 30.6 till verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi eller tfn 040 578 02 48.

 

VIKTORIA BOULE – DISTANSUTBILDNING 19.1 kl. 11.00

ViktoriaBoule är ett lättanvänt dataprogram för administration av bouletävlingar enligt Monrad-systemet. Programmet kan användas likaväl för en liten tävling som upp till 200 deltagande lag.

Lars Hållén i Uppsala som utvecklat programmet ViktoriaBoule kommer tillsammans med sin kollega Åke Gelfgren att hålla en kurs för Svenska pensionärsförbundet på Zoom 19.1 kl. 11.00-12.00.

Kursinnehåll:

Genomgång av nyheter i ViktoriaBoule 5.1

Fix och trix för effektiv hantering av programmet

Övriga önskemål

Anmälan senast 17.1 kl. 12.00 till verksamhetsledaren, berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 578 02 48.

 

VÅRMÖTET 2022
Svenska pensionärsförbundets vårmöte hålls 21.4.2022 kl. 13.00 på Yrkesinstitutet Optima i Jakobstad och på distans/Zoom. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Deltagaravgiften är 30 euro och förbundet fakturerar föreningarna efter mötet. Se kallelse i God Tid nr 1.

Enligt styrelsens beslut 12.12.2018/Ärende 9 kan styrelsen bevilja mindre föreningar med svag ekonomi befrielse från delegaternas deltagaravgift vid vår- och höstmöten.

Anhållan med motiveringar bör sändas in senast 28.2.2022 till verksamhetsledaren, berit.dahlin@spfpension.fi eller per post till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors.

 

EXTRA UTSKICK AV GOD TID FRÅN OCH MED 1.1.2022

Posten har meddelat att deras nuvarande buntservice upphör från och med 1.1.2022.

Svenska pensionärsförbundet har hittills skickat en extra bunt av God Tid till sammanlagt 49 föreningars ordförande. Det har rört sig om 3-10 tidningar per förening, antalet har varierat enligt överenskommelse med ordförande. Föreningarna har använt de extra exemplaren i rekryteringen av nya medlemmar.

Från och med 1.1.2022 tar Posti i bruk en betydligt dyrare paketservice, vilket medförde att förbundsstyrelsen beslöt 15.12.2021 att avsluta detta utskick.

Förbundet hoppas att föreningarna även i fortsättningen använder God Tid i sin marknadsföring, men att man gör det i samband med särskilda medlemsrekryteringskampanjer. Föreningarna ombeds då att kontakta verksamhetssekreterare Åsa Andersson, asa.andersson@spfpension.fi eller 040 578 30 78 och meddela hur många tidningar de önskar få av följande nummer av God Tid. Extra tidningar bör beställas senast 2 veckor före utgivningsdatumet. Kostnaden för tryckning och postning faktureras därefter föreningen enligt beställning.

 

SEMESTERSTÖD

Det finns möjlighet att ansöka om Svenska semesterförbundets semesterstöd för pensionärer. Tidpunkterna och sista ansökningsdag:

Härmän kuntokeskus

27.3˗1.4 sista ansökningsdag 20.2

15˗20.5 sista ansökningsdag 20.3

5˗10.6 sista ansökningsdag 10.4

21˗26.8 sista ansökningsdag 26.6

23˗28.10 sista ansökningsdag 28.8

27.11˗2.12 sista ansökningsdag 2.10

Haiko Herrgård i Borgå

11˗16.4 sista ansökningsdag 20.2

27.6˗2.7 sista ansökningsdag 1.5

18˗23.7 sista ansökningsdag 29.5

1˗6.8 sista ansökningsdag 5.6

28.11˗3.12 sista ansökningsdag 2.10

Labbnäs Semesterhem i Dragsfjärd

9˗14.10 sista ansökningsdag 2.8

Ansökningsblanketter fås från www.semester.fi eller från Susanna Stenman, tfn 050 304 76 42. Man kan också ansöka elektroniskt.

 

SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDETS PINS

Förbundets pins (förbundets logo i färgerna rött, gult och blått) kan beställas från kansliet, kansliet@spfpension.fi, tfn 040 578 04 15. Priset är 6 euro/pins.

 

GRATULATIONS- OCH KONDOLEANSADRESSER
Stiftelsens adresser finns på Stiftelsens hemsida www.spfstiftelsen.fi. Kontakta kansliet, kansliet@spfpension.fi, tfn 040 578 04 15.

 

FÖRBUNDETS KANSLIER

Förbundets kanslier i Helsingfors, Pargas och Vasa är öppna enligt överenskommelse.

 

                                Hälsningar från

               Svenska pensionärsförbundets personal

ANNONSER