Förbundsnytt

Pensionärsförbundets kansli skickar ut medlemsbrevet Förbundsnytt till föreningarna några gånger per år. Förbundsnytt distribueras i pdf-format. Du kan dela med sig av Förbundsnytt till medlemmar som inte använder dator genom att printa ut brevet och ge det till dem.

 

Till Förbundsnytt

 

ANNONSER