Dags för årets motionskampanj

23.03.2020 kl. 15:00
Svenska pensionärsförbundet ordnar en motionskampanj för sina medlemmar under tiden 1 april–31 maj, ladda ner blanketten och skicka in ditt resultat här.

Alla former av motion räknas, till exempel promenader, stavgång, cykling, motionscykling, jogging, gymnastik, trädgårds- och skogsarbete samt karantändans.

Kom ihåg att välja motionsformer som du kan utöva tryggt utan att utsätta dig själv eller andra för risken att smittas av coronaviruset.

För varje 30 minuters prestation får man 1 poäng.

Bland alla som returnerat kupongen utlottas en kryssning för två personer med SPF. De 20 mest aktiva motionärerna får motions- och hälsoprodukter.

 Ladda ner kupongen här.

Skicka in ditt slutresultat här (senast 8.6.2020) .

Kupongen fås också från förbundets kansli, kansliet@spfpension.fi eller tfn 040 5780415. Returnera den ifyllda blanketten till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors senast den 8 juni. För närmare information kontakta verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi.

ANNONSER