Förbundets höstmöte

21.11.2023 kl. 12.30 – 16.00

HÖSTMÖTE 2023

Nedan finns handlingarna till Svenska pensionärsförbundets höstmöte 21 november 2023 som hålls i Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tammerfors.kl. 12.30- ca 16,00. Fullmaktsgranskning och lunch från kl. 11.30. Dessa handlingar sänds till respektive föreningsordförande per e-post.

Handlingarna kan elektroniskt distribueras vidare till de befullmäktigade representanterna i föreningen eller laddas ner via länkarna nedan.

Kungörelse om höstmötet har ingått i God Tid nr 3/2023, kallelsen till höstmötet har ingått i God Tid nr 4–7/2023 samt i Förbundsnytt. Kallelsen har sänts till föreningarnas ordförande per e-post 17.10.2023.

Anmälningarna sker till kansliet per e-post: kansliet@spfpension.fi eller telefon: 040 578 3078 (dagtid), senast 3 november.

Priset för höstmötet är 40 euro per person, vilket inkluderar lunch, kaffe och te.Transport till höstmötet ordnas enligt busstidtabellerna nedan. Pris 25 € per person. Förbundet fakturerar föreningarna för deltagaravgiften och avgiften för transporten efter höstmötet.

Välkommen!

Handlingar till mötet:


>> Kallelse
>> Höstmötesbrev
>> Program
>> Föredragningslista
>> Fullmaktsblankett
>> Verksamhetsplan och budget
>> Föreningarnas röstberättigade delegater vid höstmötet
>> Valberedningens brev

Busstidtabeller

>> Dahls buss
>> Launokorpis buss (Kimito - Åbo- Tammerfors)
>> Tidstrands buss
>> Wikströms bussPlats
Tampere-talo
Yliopistonkatu 55
33100 Tampere

Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER