Norrback: Samhällets förmåga att hantera en kris testas nu

12.03.2020 kl. 19:13
Regeringen gav  den 12.3.2020 en rad rekommendationer med anledning av den pågående coronaepidemin som får konsekvenser för både arbetet och fritidsaktiviteter inom Svenska pensionärsförbundet och inom förbundets medlemsföreningar i Svenskfinland.

"De åtgärder som myndigheterna nu vidtar är ägnade att sätta stopp för spridningen. Först i efterskott vet vi om de kom i rätt tid och var rätt dimensionerade. Vårt samhälles förmåga att hantera en kris testas nu. Som medborgare och föreningsaktiva ska vi följa myndigheternas rekommendationer. Antalet smittade kommer att fortsätta att öka, men överdriven rädsla försvårar även situationen", säger pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

Flera av regeringens rekommendationer berör direkt Finlands äldre befolkning.

  • Regeringen rekommenderar att alla offentliga tillställningar med över 500 deltagare ställs in fram till utgången av maj. Svenska pensionärsförbundet har ingen sådan på gång just nu.

  • Det är skäl att undvika andra resor än nödvändiga resor och skjuta upp semesterresor.

  • All verksamhet som inte är nödvändig, bland annat närkontakt i hobby- och fritidsverksamhet, bör begränsas i syfte att minska smittspridning.

  • Medborgarna bör agera med omdöme och särskild försiktighet i sina kontakter med riskgrupper. Riskgrupperna omfattar äldre personer och personer med en primärsjukdom.

Svenska pensionärsförbundet har idag beslutat att inhibera den pop- och rockkryssning till Stockholm, som skulle gå av stapeln den i månadsskiftet mars-april. Förbundet har likaså beslutat att inhibera det äldrerådsseminarium som skulle ha hållits i Åbo den 16 mars.

"Andra aktiviteter, som förbundet planerat kommer också att flyttas fram", säger Ole Norrback.

Svenska pensionärsförbundet följer dagligen med de rekommendationer som Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd ger och uppdaterar instruktionerna till medlemsföreningarna.

Förbundet uppmanar föreningarna till särskild försiktighet eftersom en stor grupp av de äldre hör till riskgrupperna.

"Varje vecka har pensionärsföreningarna många möten och andra aktiviteter. Eftersom viruset drabbar äldre mera än yngre borde pensionärsföreningarna vissa en större försiktighet än vad som är allmänt påbjudet", säger Norrback.

Svenska pensionärsförbundets medlemsföreningar har tillsammans mer än 20.000 personmedlemmar i Finland.

 

 

 

Markus West

ANNONSER