25-28.8 - Spänst i benen - grundkurs

25 Augusti 2020 kl. 12.00–28 Augusti 2020, 12.01

Inneaktiviteter 25-28.8.2020 på Lehmiranta i Salo

Kursen är avsedd för dem som frivilligt vill ställa upp som motionskompis för äldre eller t ex leda pausjumppa och motionsmellanmål vid en föreningsträff eller möte. Huvudmålsättningen för Spänst i benen-programmet är att stärka skeletthälsan, förebygga osteoporos och förebygga fall genom fysisk aktivitet. I programmet ingår inne- och uteaktiviter ss stav- och styrkepromenad, skogen som konditionssal, balansträning, trappjumppa samt teori om benhälsans hörnstenar. 

Kursen är avgiftsfri, tillägg för enkelrum 25 € per natt. Resorna till kursplatsen betalas av deltagaren.

Kursledare: Kitty Seppälä, MHV, ft, hälsocoach

Tilläggsinformation: Inger Holmberg, telefon 040 5952 992, e-post inger.holmberg@spfpension.fi

Anmäl dig här

 

 Plats
Lehmiranta i Salo
Lehmirannantie 12
25170 Kotalato

Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER