Äldreombudsman i Österbotten!

07.11.2018 kl. 11:03
Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten efterlyser inrättandet av en regional ”äldreombudsman” för Österbotten. De äldres position i samhället behöver bevakas och förstärkas även på regional nivå. Vårdreformen som sannolikt på något sätt avancerar behöver få tydligare fokus på frågor som berör omsorgen om de äldre.

Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten med närmare 10.000 medlemmar anser att vi också har rätt till en god vård på vårt eget modersmål. Vi anser att Vasa centralsjukhus ska ha fulljour och att kretssjukhusen som Jakobstads sjukhus ska få ha kvar dagkirurgin. Ett lika ogenomtänkt beslut anser vi är att förbjuda anestesi på de mindre sjukhusen. Utan narkosläkare drabbas många verksamhetsområden inom sjukvården. Det är slöseri med resurser att avveckla en välfungerande verksamhet. Det man åstadkommer är en  försämring av patientsäkerheten på landsbygden.

Vi pensionärer måste förena våra krafter och kämpa för ett jämlikare samhälle som inkluderar oss alla oberoende av om vi är gamla eller unga, oberoende av språktillhörighet, partitillhörighet eller ursprung. Vi behöver kloka företrädare som lyssnar på folket i kommuner, landskap, i riksdag och regering. Vi behöver en äldreombudsman som bevakar att äldre människor får en fullgod offentlig service och som ingriper när uppenbara missförhållanden uppdagas!

Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten r.f.

Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten r.f.

ANNONSER