GOD TID

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning heter God Tid.  Du som är medlem i någon av pensionärsförbundet medlemsföreningar får tidningen som medlemsförmån. Tidningen utkommer med tio nummer per år.

Tidningens uppgift är att inspirera till ett aktivt pensionärsliv genom

  • artiklar om intressanta personer, kultur, hälsa, studier m.m.
  • aktuell och lättfattlig information om samhällsfrågor, ekonomi och sociala rättigheter
  • att granska kommuners och statliga myndigheters beslut och agerande inom vård, omsorg och andra områden som är viktiga för pensionärer
  • att orientera om SPF:s centrala verksamhet och vad som händer i distrikt och föreningar
  • att publicera annonser som vänder sig till en mogen läsekrets.

Intervjun

Cancerdiagnosen förändrar livet för alltid

HÄLSA Förr var diagnosen nästan liktydigt med en dödsdom. I dag är prognoserna goda för många diagnoser. Man kan ha bra livskvalitet även med kronisk cancer. Ofta klarar man mer än man tror, skriver journalisten Mayvor Stagnäs i Vasa i en personlig berättelse om sin kamp mot cancer.Läs mera »
11.10.2017 kl. 08:33

Mia-Maja Wägar: Gå inte till butiken varje dag

Mia-Maja Wägar, ekonomirådgivare på Finlands svenska marthaförbund, har koll på vart pengarna tar vägen. Hon hjälper småbarnsföräldrar, pensionärer och studerande att få privatekonomin att gå ihop.Läs mera »
01.09.2017 kl. 09:24

ANNONSER