Aktuellt

Hemvårdens klienter blev utan mat i Helsingfors

Många äldre i Helsingfors har blivit utan sina matinköp för hela veckan den senaste tiden, skriver Helsingin Sanomat (20.3)Läs mera »
Publicerad 20.03.2017 kl. 08:38

Utskott vill inte frångå brutet index

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott föreslår att medborgarinitiativet om det brutna indexet ska förkastas.Läs mera »
Publicerad 03.03.2017 kl. 08:29

Folkpensionen sjunker,
medicinerna blir dyrare 2017

De förmåner som är bundna till folkpensionsindex sänks vid årsskiftet med 0,85 procent. Det här drabbar inte minst dem som får folkpension och garantipension.  2017 är folkpensionen 628,85 euro/månad för ensamstående och 557,79 euro/månad för den som lever i ett parförhållande

2017 ändras också läkemedelsersättningarna. Här följer ett sammandrag av de förändringar i Folkpensionsanstaltens förmåner som berör Finlands pensionärer. Texten är en redigerad version av FPA:s pressmeddelande. Läs mera:

Nyblivna pensionärer
har allt bättre ekonomi

Pensionärerna har fått bättre ekonomi under de 20 senaste åren, framgår  det av Pensionsskyddscentralens (PSC) undersökning om hur pensionärernas ekonomi utvecklats åren 1995–2015.

Enligt undersökningen har den genomsnittliga totalpensionen ökat reellt med en tredjedel under de tjugo åren. Största delen av ökningen förklaras av förändringar i gruppen pensionärer.

Låga inkomster är lika vanliga bland pensionärer som bland befolkningen i genomsnitt. Sämst ekonomi har sjukpensionärer som är yngre än 55 år. Ensamboende pensionärer har en högre risk att vara låginkomsttagare än genomsnittet.

Läs mer om undersökningen här.

Pensionärsförbundet
JO-anmäler Helsingfors

Helsingfors stad publicerade nyligen en utredning som avslöjar att möjligheterna att få äldreomsorg på svenska är små i Helsingfors. Enligt utredningen får bara 15 procent av dem som vill ha hemvård på svenska vård på modersmålet.

Svenska pensionärsförbundet r.f.  har i dag (2 februari) anhållit om att Justitieombudsmannen gör en bedömning av om vårdens kvalitet på svenska för äldre i Helsingfors är förenlig med lagstiftningens syfte, särskilt med hänsyn till grundlagens och språklagens stadganden.

"Vi är inte ute efter att pricka Helsingfors stad. Situationen kan vara minst lika svår i andra kommuner, men mot bakgrund av de förändringar som är på gång inom social- och hälsovården är det viktigt att vi får ett prejudikat om vad som är förenligt med finländsk lag", säger Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

Läs hela anmälan här:

Pensionärsförbundets JO-anmälan fick stor uppmärksamhet. Både Svenska YLE och Hufvudstadsbladet rapporterade om anmälan.

God Tid

Alla val är viktiga

LEDARE # 2 I allmänna val väljer vi dem som besluter för oss i riksdagen och i kommunens fullmäktige. Vi ger en fullmakt till en person och till ett parti, som vi litar på och som har värderingar nära våra egna. Det kallas representativ demokrati och är för oss alla det bästa av samhällen vi hittills känner till.Läs mera »
Ole Norrback
Publicerad 03.03.2017 kl. 13:26

Gräsrotsfinansiering fick ett nytt liv på internet

IT-BITEN # 2 Crowdfunding, på svenska gräsrotsfinansiering, folkfinansiering eller massfinansiering, är inget nytt begrepp i sig. Redan på 1700- och 1800-talet användes metoden för att finansiera bland annat författares böcker och även av stater för att rädda situationer i kris. Men sedan internets inträde i världen har crowdfunding (som nuförtiden är ett låneord i svenska språket) fått ny fart.Läs mera »
Eric Jansson
Publicerad 03.03.2017 kl. 13:24

SPF:s motionskampanj kör i gång den 15 mars

VERKSAMHETSLEDAREN # 2 I samband med motionskampanjen Gåkampen senaste höst hördes många röster om att vi måste fortsätta på något sätt för att hålla oss i form. Höstmötet beslöt därför enhälligt i november att förbundet ordnar en egen motionskampanj under detta år.Läs mera »
Berit Dahlin
Publicerad 03.03.2017 kl. 13:25

Förbundsordförande Ole Norrback och Korsholms Pensionärsförenings ordförande Monica Sirén-Aura uppvaktade Årets Pensionär 2016 Henrik Svarfvar i Korsholm.

Henrik Svarfvar årets pensionär

Henrik Svarfvar från Korsholm har valts till Årets pensionär 2016 av Svenska pensionärsförbundets styrelse.

Henrik Svarfvar, som just nu genomgår en tuff cancerbehandling, har varit aktiv i Svenska pensionärsförbundet sedan 2005. Han har suttit i förbundets styrelse sedan 2006 och är nu dess viceordförande. Henrik har dessutom en rad förtroendeuppdrag i Korsholms Pensionärsförening och SPF Österbotten. Läs mera:

SPF uppvaktade riksdagen
om de lägsta pensionerna

Svenska pensionärsförbundet uppvaktade fredagen den 2 december den allsvenska riksdagsgruppen (i gruppen ingår svenska- och tvåspråkiga ledamöter från samtliga riksdagspartier) i en rad frågor som är av stor vikt för Finlands svenskspråkiga pensionärsbefolkning.

Svenska pensionärsförbundet tog band annat upp följande frågor:

 • riksdagen bör kräva en noggrann utvärdering av social- och hälsvårdsreformens språkliga konsekvenser innan lagförslaget godkänns.
 • sänkningen av garanti- och folkpensionerna samt höjningen av självriskandelen för vård, mediciner och transporter bör omprövas.
 • pensionärer, som så önskar, bör i fortsättningen också bli betjänade med vanliga brevförsändelser när staten tar i bruk en e-postlåda för myndighetsinformation. Övergångstiden bör göras tillräckligt lång.
 • Läs hela utlåtandet här:

Höstmötet direktsändes på nätet

Igår, torsdagen den 24.11.2016, höll Svenska pensionärsförbundet höstmöte i Tammerfors. Vi direktsände hela evenemanget från klockan 12:30 till 16:30 via Facebook. Videon ligger kvar på förbundets webblats och ni kan även titta på den i efterhand. Titta gärna in och lämna en kommentar! Kom ihåg att skruva upp volymen i videospelaren.

 

 
 
 

PangSÅNGFest

Vill du blir
skolfarfar?

I Svenskfinland finns det mer än 100 skolor som har minst en skolfarfar. God Tid skrev i januari om Karl-Erik Nyman, skolfarfar i St Karins svenska skola. Här hjälper han Sara Laitinen med en kärvande såg. Drömmer du om att bli skolfarfar eller  -morfar? Gå in och bekanta dig med vad det handlar om här.

Förbundets
motionskampanj
kör igång!

Svenska pensionärsförbundet ordnar en motionskampanj för sina medlemmar under tiden 15.3-15.5.
Bl.a. följande prestationer räknas:

 • Promenader
 • Stavgång
 • Skidlöpning
 • Joggning
 • Simning
 • Vattenlöpning
 • Vattengymnastik
 • Cykling
 • Motionscykling
 • Boule, boccia, petanque
 • Dans
 • Gymnastik
 • Konditionssal

För varje 30 minuters prestation får man 1 poäng.

Klipp ut kupongen ur GodTid (nr 2, sidan 27)
eller ladda ner och skriva ut kupongen eller fylla i på webben via den här länken.

Kupongen kan också fås från förbundets kansli, kansliet@ spfpension.fi eller tfn 020 7288810.

Returnera den ifyllda kupongen till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors senast den 22 maj. Bland alla som returnerat kupongen utlottas en kryssning för två personer på SPF:s Seniorskepp 29-31.10.2017 samt tio teaterbiljetter. Namnen på de 20 mest aktiva motionärerna publiceras i God Tid nr 4.

Vi berättar
vår historia

God Tid har  publierat en rad berättelser som deltog i Svenska pensionärsförbundets skrivartävling "Berätta din historia", som avgjordes 2015. De nu publicerade bidragen har alla belönats med hedersomnämnanden. Vinnarbidragen publicerades redan 2015.

På läsarnas önskemål har God Tid samlat de publicerade berättelserna här.

 

Ragnar Backström - När Porkalaområdet tömdes.

Levi Berglund - Några minnen från min barndomstid.

Britta Broberg - Med morfar på kuskbocken.

Ossian Enqvist - Några glimtar ur mitt liv.

Bengt Gustafsson - Till flydda tider återgår...

Gunilla Hellman - Växterna i mitt liv

Christina Lång - Af velocipedåkning blifver man vacker och berest

Hely Kallio - Jag har lärt Selim spela.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Rehabilitering
för äldre via FPA

Vi har hört att på vissa platser finns det inte tillräckligt info om  FPA-bekostade rehabiliteringskurser för äldre och för personer utanför arbetslivet för att uppehålla och förbättra funktionsförmåga. Samtidigt grubblar vi över varför kurserna inte fylls och vi måste annullera på grund av för få deltagare, berättar Nina Karlsberg, Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa vid Härmä Rehab i Österbotten. Läs mera:

Krav på 
säkrare bussar

Olycksutredningscentralen rekommenderar att bussarna i framtiden byggs säkrare. Ändringar föreslås för fronten, baksidan av sätena, armstöden och säkerhetsbältena.

De nya rekommendationerna är ett resultat av en bussolycka i Högfors i juli ifjol. En personbilsförare misstänks ha gjort självmord genom att frontalkrocka med bussen. I bussen, som hade 19 passagerare, reste en grupp pensionärer från Lappfjärd i Kristinestad. Bussföraren och sex passagerare skadades allvarlig.

HBL skrev om rapporten i dag. (24 maj)

God Tid intervjuade tidigare i år Greger Lindell, som var chaufför i olycksbussen. I sin nya buss har han redan vidtagit en del av de åtgärder som Olycksutredningscentralen föreslår.

 

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.